Missió

Treballem per a conservar la biodiversitat marina i per assolir un ús sostenible del medi marí. Ho fem promovent un canvi en la relació de la societat amb el mar, amb actuacions in situ i utilitzant i transmetent coneixement.

Visió

Esdevenir una entitat de referència en la conservació marina, tant en l’àmbit nacional com internacional, que tingui prou influència per intervenir en processos de decisió importants per al medi marí.

Valors

Professionalitat

Equip multidisciplinar i cohesionat amb més de 15 anys d’experiència.

Vocació

En el desenvolupament de l’activitat i en la difusió del coneixement  i l’educació.

Integritat

En l’elecció de projectes, clients i col·laboradors, i  en la coherència de les decisions.

Creativitat

En l’execució dels projectes  i en la creació de campanyes de sensibilització.

Proactivitat

En l’anticipació de les necessitats del sector i en responsabilitzar la ciutadania sobre un ús sostenible del mar.

Flexibilitat

En el camp d’acció, d’actuació i d’indicidència.

SUBMON i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

La feina de SUBMON repercuteix en 3 dels eixos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Treballem en la millora del sector econòmic, social i de la biosfera i el nostres projectes van dirigits a assolir 6 dels 17 ODS.