Jordi Sànchez

Llicenciat en ciències biològiques.

Diplomat en Gestió i Conservació d’Espais Naturals

Des del 2000

s’especialitza en el medi marí.

Duu a terme estudis i projectes de monitorització d’hàbitats submarins sobre tot dirigits a la gestió d’àrees protegides.

Actualment

està especialitzat en la gestió de projectes, recerca i monitorització d’espècies i ecosistemes marins, cartografia d’hàbitats , busseig científic i ús sostenible d’espais naturals. També s’especialitza en producció audiovisual, tant de fotografia com de vídeo.

És membre

del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, de l’Associació Catalana d’Oceanògrafs, del grup d’experts del MedPan (Marine Protected Areas in the Mediterranean) i de la Xarxa Ibèrica d’algues nocives i biotoxines, a més de perit oficial del Departament de Justícia especialitzat en vida marina.

pirineos-ibon-buceador-estudi