Eva Flores

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona

Actualment

és responsable d’administració i financera a SUBMON.

Amb més de 20 anys d’experiència en la gestió administrativa i financera, majoritàriament, d’ONG vinculades al medi marí. Gestió econòmica de projectes nacionals i internacionals. Justificacions econòmiques de subvencions.

A SUBMON

és sòcia des de 2008, dedicant-se a la gestió econòmica de projectes nacionals i internacionals.