Un mar sense deixalles

Cada any, 8 milions de tones de deixalles plàstiques arriben en l’Oceà.

El projecte Un Mar Sense Deixalles tenia dos objectius principals: d’una banda, involucrar a les escoles dels diferents municipis de la costa espanyola en iniciatives enfocades a preservar el bon estat ambiental de les platges locals i, per l’altra, crear material educatiu i informatiu sobre els residus marins per al professorat i alumnat de primària.

Per aconseguir aquests objectius, i tenint en compte que el projecte es centrava en escoles d’educació primària, al 2017 es va crear un protocol de neteja de platges (per a recollir i classificar les deixalles marines) mitjançant l’adaptació d’un protocol de neteja de platges ja existent del Conveni de Barcelona (PNUMA/PAM).

També, es van elaborar materials educatius, tant per l’alumnat com pel professorat, amb la finalitat de facilitar el treball d’aquesta temàtica a les escoles. Aquests materials divulgatius expliquen què són les deixalles marines i ajuden a entendre els problemes que provoquen.

A més, es va crear la campanya “Adopta una platja“, amb l’objectiu d’animar a les escoles participants a actuar “adoptant” la seva platja local: les escoles ajudaven al seu ajuntament en la gestió de la platja, organitzant neteges periòdiques amb l’alumnat (seguint el protocol) i proposant idees per a millorar l’estat ambiental de la platja en qüestió.

Resultats

10 escoles d’educació primària de la costa mediterrània espanyola van participar al projecte, arribant a un total de 932 alumnes i recollint més de 30 kg d’escombraries en 10 neteges de platges.

Gràcies al suport i compromís del professorat, alumnat i dels ajuntaments, el projecte va contribuir a la sensibilització sobre els residus marins i a millorar l’estat ambiental de les platges seleccionades.

Tots els recursos educatius i informatius creats per al projecte estan en la Web (link: https://www.estrategiasmarinas.info/un-mar-sin-desperdicio) i es poden descarregar gratuïtament.

Aquest projecte es va realitzar amb el suport de Fundación Biodiversidad (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient) i ECOEMBES.