Projecte VIRTUE-s

VIRTUE va néixer a Suècia als anys 70 com un projecte marí escolar a nivell nacional. Sobre la base d’aquest projecte, va sorgir el projecte VIRTUE-s. 

VIRTUE-s (Virtual Interactive Resources and Tools in Universal Education of the Sea) es centra en el desenvolupament d’eines innovadores, digitals i pràctiques per augmentar la qualitat de l’ensenyament de les ciències naturals, utilitzant exemples basats en l’Oceà. És una eina que permet als estudiants prendre la iniciativa i realitzar experiments en ambients aquàtics. El projecte ofereix l’oportunitat d’investigar el propi treball, realitzar experiments, realitzar mesures al camp, a l’aula o al laboratori, i interpretar i informar sobre els resultats. A més, la metodologia utilitzada és simple i econòmica: discs per fer experiments a l’aigua i observar els organismes adherits.

Per què VIRTUE-s?

– És adequat per a totes les edats, des d’infantil fins a secundària i fins i tot en educació per a adults. A més, és fàcil d’implementar.

– Pot ser utilitzat en diverses assignatures escolars.

– Pot ajudar a establir contacte amb altres escoles de tota Europa.

– Les proves es poden realitzar tant en aigua salada com en aigua dolça.

¿Com?

Des de 2017, SUBMON és el soci responsable de desenvolupar el MOOC, que consisteix en una sèrie de webinars sobre els següents temes: introducció a VIRTUE-s i als seus materials, biopel·lícules i biodiversitat, cultura oceànica i com organitzar activitats pràctiques a l’aula que es duran a terme l’any següent.

VIRTUE-s té vuit socis (cinc socis científics i tres escolars) de Suècia, Alemanya, Espanya i els Estats Units. Els socis científics són la Universitat de Göteborg, GEOMAR, Hogskolan Vast, el Centre de Ciències Ambientals de la Universitat de Maryland i SUBMON. Els socis escolars són Öckerö seglande gymnasieskola, Hebbelschule Kiel i Daina-Isard.

Per a més informació: proyectos@submon.org
Pàgina web: www.virtue-s.eu
Hashtag: #VIRTUESeaProject
Twitter: @VIRTUESea

Finançament: Erasmus +