Projecte SOPHIE

Els éssers humans han interactuat amb l’Oceà des de l’antiguitat, obtenint-ne molts beneficis. L’Oceà pot beneficiar a la salut humana de moltes maneres, però també pot plantejar riscos tals com inundacions o contaminació.

Aquesta complexa combinació d’amenaces i oportunitats interactua de maneres que encara no entenem del tot. La recerca d’aquestes relacions és la base d’una disciplina científica emergent anomenada “Ocean and Human Health“.

Com?

El projecte SOPHIE (Seas, Oceans and Public Health in Europe) reunirà investigadors ambientals i marins amb investigadors socials, mèdics, professionals de la salut pública i d’altres experts per poder abordar aquests temes complexos en un fòrum únic.

Un dels principals objectius d’aquest projecte, en el qual participem activament, és nodrir una xarxa de persones i organitzacions interessades en els vincles entre l’Oceà i la salut humana, i explorar com el turisme marí i la ciència ciutadana poden contribuir a aquesta àrea de recerca.

En el marc d’aquest projecte, s’han emprès diverses accions per tal de sensibilitzar a l’opinió pública sobre les qüestions relatives a l’Oceà i la salut humana. Algunes de les activitats desenvolupades en el projecte de SOPHIE són: tallers i ciència ciutadana, mapatge d’evidències, agenda de recerca estratègica i identificació de futures tendències ambientals, socials i econòmiques, debats i revisió de normatives, entre d’altres.

Vols saber-ne més o participar? Visita www.sophie2020.eu

Aquest projecte és finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea.