Projecte Grampus

El projecte es basa en el monitoratge i conservació de la població de cap d’olla gris (Grampus griseus) al Mediterrani occidental.

Des del 2009, s’ha implementat un programa de custòdia marina a l’àrea marina de “Canyons del Maresme”, una àmplia zona (3200 km2) situada a la costa central de Catalunya. L’àrea inclou quatre profunds canyons submarins, que conformen un hàbitat per a una gran diversitat d’espècies, entre elles el cap d’olla gris (Grampus griseus).

El cap d’olla gris és una de les espècies menys estudiades del Mediterrani i actualment està catalogada com a espècie “deficient en dades” a la llista vermella de la UICN, però no està inclosa en la Directiva Hàbitat.

L’objectiu d’aquest projecte va ser, d’una banda, estudiar la població de caps d’olla gris a l’àrea (densitat, ús de l’hàbitat, patrons estacionals, estructura de grups, etc.) amb la finalitat d’obtenir suficient informació per a un millor maneig i, d’altra banda, la utilització d’eines de custòdia marina per tal d’involucrar als diferents sectors interessats en la conservació dels cetacis.

#ProjecteGrampus es va crear amb el propòsit de:

• Contribuir a millorar l’estat de conservació de les poblacions de cap d’olla gris al Mediterrani occidental.

• Obtenir informació sobre la presència, abundància i estacionalitat del cap d’olla gris a la demarcació balear.

• Incrementar la conscienciació respecte a l’estat de les poblacions.

Com?

Amb la finalitat de millorar l’estudi i la conservació dels cetacis a l’àrea, treballem amb els diversos sectors (mariners, pescadors, científics i administració local) amb l’objectiu de crear consciència i promoure la col·laboració multisectorial per encoratjar la conservació d’aquest ecosistema marí. Els acords aconseguits van permetre la creació d’un lobby bio-polític per promoure la protecció de l’àrea marina.

Les campanyes de recerca van consistir en censos d’animals a través de la metodologia “mostreig a distància”, que consisteix a establir transsectes visuals i acústics per a desenvolupar mapes de predicció de densitat relativa. A més, el model de producció de densitat relativa va mostrar que aquesta espècie de cetacis en particular tenia una associació més estreta amb els canyons submarins.

La majoria de les preses del cap d’olla gris (calamars, pops i sèpies, entre d’altres) habiten a la plataforma continental en comptes del pendent, la qual cosa suggereix una possible interacció amb la pesca d’arrossegament.

Aquestes dades es van proporcionar per a promoure un canvi en la categoria i sol·licitar la inclusió del cap d’olla gris com a espècie “vulnerable” en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

El projecte va tenir el suport de Fundación Biodiversidad.