Peix de Custòdia

Diferents estudis científics exposen que més que 90% de les poblacions comercials de peixos al Mediterrani es troben sobreexplotades o en perill. Malgrat que hi ha més de 500 espècies de peix comestible als nostres mars, la pressió pesquera es concentra en una petita proporció d’elles.

Molts dels arts de pesca utilitzats no són selectius i tenen un impacte negatiu sobre d’altres espècies, tant sigui per captura accidental de les mateixes com, indirectament, destruint hàbitats o contaminant el medi. Per altra banda, els consumidors generalment no coneixen ni quines són les espècies de peix que es troben sota més pressió, ni tan sols el nom de més de deu espècies de peix comestibles. Amb l’objectiu de reduir aquesta pressió, és important presentar i promoure entre els consumidors altres espècies menys explotades però igualment consumibles.

També aquest projecte pretén promoure les activitats de pesca tradicionals del nostre territori, més selectives, que tenen un impacte menor tant en el medi ambient com en d’altres espècies, com els mamífers marins.

Tenint en compte tot això es va desenvolupar un projecte de conservació que implicava als actors principals: els consumidors i el sector pesquer. Així va néixer #PeixdeCustòdia.

Què fem?

En la primera fase, #PeixdeCustòdia es va estendre al llarg de la zona de “Canyons del Maresme“, Catalunya. En aquest procés (amb la col·laboració d’Accionatura, part del sector pesquer, peixateries i restaurants), es va oferir el producte al públic, proporcionant un conjunt d’eines als consumidors amb l’objectiu de facilitar i promoure un consum de peix responsable (tallers, xerrades, material imprès, etc.).

La segona fase del projecte es va centrar en la ciutat de Barcelona. Arran de la campanya, 10 peixateries de diferents districtes de la ciutat es van unir a la iniciativa. L’any següent, aquesta tasca va continuar i es va complementar treballant directament amb els consumidors, per tal d’obtenir informació sobre els seus hàbits de consum de peix i promoure un consum més responsable. Els resultats obtinguts durant el 2018 sobre els hàbits dels consumidors ens van ajudar a conèixer més sobre les pràctiques de pesca.

Amb la feina realitzada fins al moment s’ha promogut el consum responsable, facilitant l’accés dels consumidors al peix capturat de forma sostenible.

Malgrat això, l’avaluació de les fases anteriors mostra que influir en els hàbits de consum és un procés lent i que els efectes de la campanya seran més visibles a llarg termini.

Els objectius del projecte són:

  • Desenvolupar una etiqueta de qualitat #PeixdeCustòdia, que promogui el consum responsable de peix. Aquesta etiqueta dóna accés al mercat a peix que s’ha pescat artesanalment, tenint un baix impacte sobre el medi. L’etiqueta #PeixdeCustòdia assegura que els arts de pesca siguin compatibles amb la viabilitat d’altres espècies (com els cetacis), i disminueix la pressió sobre les espècies típicament comercials.
  • Crear una xarxa d ‘establiments que ofereixin #PeixdeCustòdia i, per tant, promoure i apropar el producte al consumidor, amb la finalitat d’influir en els seus hàbits de consum.
  • Augmentar la conscienciació entre els consumidors sobre la importància de la pesca sostenible i el consum responsable de peix.

A dia d’avui un total de 10 peixateries s’han adherit a la iniciativa i s’ofereix #PeixdeCustòdia a 8 barris de la ciutat de Barcelona, també s’han dut a terme 5 tallers divulgatius. Tot i que els/les peixaters/es estan d’acord en que aquesta campanya de conscienciació ha augmentat lleugerament l’interès i el consum d’espècies de peix de proximitat i d’espècies menys explotades, és necessari fer-ne més difusió.

Per tal de conèixer millor els hàbits de consum de peix de la població de Barcelona, l’any 2018 vam dur a terme una enquesta local als clients: on compren el peix?, quines espècies de peix consumeixen majoritàriament? o quin és el seu grau d’interès respecte al consum de peix local? van ser algunes de les preguntes que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona van respondre. El nostre equip està analitzant totes les dades recollides per tal de conèixer millor els seus hàbits i seguir promovent el projecte en futures campanyes.

Actualment estem treballant per aconseguir donar més difusió al projecte, desenvolupant tallers, receptes culinàries i sondejant futures perspectives de col·laboració i incorporació del producte a supermercats locals i més peixateries.

Amb la feina realitzada fins ara, s’ha fet promoció del consum responsable de peix i s’ha acostat el producte als consumidors, facilitant així el consum de peix capturat de forma responsable.

La iniciativa està emmarcada dins del projecte de custòdia marina que SUBMON realitza a l’espai de “Canyons de maresme” des de l’any 2009, que es va desenvolupat en una fase inicial amb  el suport de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.