Marine Ecomed

Un projecte Erasmus+ per fomentar l’educació i la recerca a través d’una associació estratègica. El principal objectiu de MARINE-ECOMED (MARINE Education and COmmunication network on the MEDiterranean) és integrar experiències i enfocaments professionals en la gestió sostenible de les zones marines i costaneres amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de la recerca i educació en aquesta assignatura multidisciplinària.

Un total de sis socis participen en el projecte:

Durant els tres anys del projecte, s’implementarà un Programa d’Estudi Intensiu (ISP) enfocat en la planificació i gestió d’àrees marines i costaneres, on SUBMON introduirà el concepte de Cultura Oceànica (Ocean Literacy). L’ISP es desenvoluparà a través de dos mòduls complementaris: el primer està compost per dos mòduls d’aprenentatge a distància i el segon per un taller presencial de dues setmanes. Els mòduls d’aprenentatge a distància inclouran classes virtuals interactives i tutories impartides a través d’una plataforma en línia, que també servirà com un espai virtual perquè els estudiants de diferents universitats i orígens puguin interactuar entre si. Els mòduls seran desenvolupats tant per institucions acadèmiques com per organitzacions no governamentals.

El taller de dues setmanes serà un taller presencial, on els estudiants es reuniran i treballaran en grups en un estudi de cas real sobre l’àrea marina i costanera local del lloc on es farà el taller. Aquesta serà l’oportunitat perfecta per aplicar els coneixements adquirits durant els dos mòduls anteriors. El grup objectiu són els estudiants de les tres universitats implicades i el ISP es realitzarà tres vegades al llarg del projecte, el primer any a la Aix-Marseille University (2019), el segon a la Aristotle University of Thessaloniki (2020) i el tercer a la Iuav University of Venice (2021).

Durant el projecte, també s’elaborarà un MOOC (Massive Open Online Course) de planificació i gestió de les zones marines i costaneres, i un manual sobre educació i comunicació al Mediterrani.

Tots els materials produïts estaran disponibles gratuïtament en la web de MARINE-ECOMED per a la seva descàrrega.
Més informació en: Marine Ecomed
Pàgina de Facebook
Compte de Twitter 
Hashtag: #MarineEcomed

MARINE ECOMED és un projecte de tres anys finançat pel programa Erasmus+.