Estudi de l’estat de conservació de la posidònia de la costa catalana

La posidònia (Posidonia oceanica) és una fanerògama marina endèmica del mar Mediterrani, fonamental pel correcte funcionament de l’ecosistema marí. Les seves funcions ecològiques són diverses: és un hàbitat crucial que proporciona refugi a moltes espècies marines, reté les partícules en suspensió, forma una barrera natural que protegeix la costa de tempestes i corrents, produeix grans quantitats d’oxigen (es considera “el pulmó” del Mediterrani) i captura CO2. Aquestes són algunes raons per les quals la posidònia està protegida tant a nivell nacional com internacional.

Tot i ser un hàbitat i una espècie protegida, en els darrers anys s’ha observat que en els darrers anys pateix una regressió generalitzada. Aquesta regressió està ben documentada, sent provocada per diferents activitats antròpiques, com l’abocament de residus industrials i aigües residuals al mar o els anomenats “danys mecànics” , produïts per un impacte físic directe sobre la praderia.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’estat de les praderies de posidònia de la costa catalana.

Com?

Des de 2008 s’han obtingut els valors de densitat de feixos de posidònia per metre quadrat en 36 zones d’estudi repartides per la costa catalana. Els valors de densitat obtinguts s’han comparat amb els valors que s’esperarien, calculats aplicant un índex específic. Les zones d’estudi s’han categoritzat en funció de la diferència entre els valors observats i esperats.

El 86% de les zones estudiades presenten una densitat de posidònia inferior a l’esperada en relació a la fondària a la que es troben. A més, cal destacar, que el 19% d’aquestes zones presenten una densitat alarmantment baixa, inferior al 50% de la que s’hauria d’esperar.

“Les principals causes de desaparició de les praderies de posidònia són la pèrdua de la qualitat de l’aigua, la contaminació, les espècies invasores, el dragat de sorra per tal de regenerar platges, la construcció d’infraestructures, les pràctiques de pesca inadequades i el fondeig d’embarcacions. Totes elles són causes de regressió i, fins i tot, desaparició de la posidònia i poden observar-se al llarg de la costa catalana.”

Opinió de l’expert