Dofins Metropolitans

Dofins Metropolitans va néixer l’any 2012 com a un projecte conjunt entre l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat SUBMON. El projecte pretén ser una plataforma de participació ciutadana amb l’objectiu de recollir informació sobre dofins i altres vertebrats marins al voltant de les costes de Barcelona, per ser usada en els àmbits de la comunicació i divulgació ambiental, així com en diferents activitats de recerca de l’entitat.

Dofins Metropolitans ha volgut ser el punt de trobada dels diferents usuaris del medi marí, navegants, pescadors i d’altres que volen aportar i consultar informació dels albiraments que es facin a prop de costa. L’objectiu ha estat aconseguir difondre el valor del nostre patrimoni natural marí i assenyalar la importància que avui dia encara puguem compartir les nostres costes amb aquests grans animals marins, aconseguint així acostar el coneixement i la importància de la protecció d’aquestes espècies a la resta de la societat. La plataforma es troba vinculada a una iniciativa de l’entitat SUBMON que promou una àrea de custòdia marina a la zona denominada “Els Canyons del Maresme”, on s’inclou l’àrea de Barcelona.

Objectius del projecte

L’objectiu principal  és establir les bases de conservació, estudi i divulgació per a promoure la importància dels valors ecològics del front marí metropolità, a través de la realització d’activitats participatives, innovadores i  formatives  amb els ciutadans. Així s’integra el concepte d’espècie d’interès metropolità i el concepte de custòdia marina en l’àmbit municipal de l’àrea metropolitana.

Objectius específics:

1. Implementar un programa de seguiment de cetacis, incorporant estratègies de participació ciutadana i de custòdia marina.

Mitjançant la presa de dades i sortides organitzades s’aconsegueix per una banda, estudiar la població de dofins, en especial dofí mular de davant de Barcelona i d’altre banda formar i conscienciar al sector nàutic sobre els cetacis, el seu estudi i la importància de conservar el seu hàbitat. També permetrà ampliar la informació disponible sobre les espècies presents, fet important a l’hora d’implementar mesures de gestió a l’espai.

Com ho fem?

  • Sortides per a la recollida de dades
  • Xerrades Formatives a entitats d’usuaris de l’espai marí
  • Creació d’una Xarxa de col·laboradors

 

2. Dinamitzar la implicació i col·laboració del sector pesquer en la gestió i conservació de l’àrea.

D’una banda es vol involucrar al sector pesquer en la conservació de l’àrea de custòdia a través d’obtenir el seu suport en l’obtenció de dades d’albirament i de l’altre obtenir informació sobre els problemes causats de l’activitat pesquera sobre la fauna i sensibilitzar al sector.

Com ho fem?

  • Enquestes i xerrades amb la flota pesquera de l’àrea
  • Treball conjunt amb pescadors per la recerca de cetacis

 

3. Realitzar accions de sensibilització i conservació.

Realitzar una campanya de divulgació i difusió del projecte per tal de donar a conèixer els valors naturals del front marí de Barcelona, en especial dels cetacis, tant a la ciutadania com al sector educatiu

Com ho fem?

  • Edició i repartiment de tríptics amb “bones pràctiques”
  • Campanya de difusió i divulgació
  • Xerrades educatives als municipis