Dofins de Tramuntana

“Dofins de Tramuntana” és un projecte que té com a objectiu promoure la conservació dels ecosistemes marins a la zona del canyó de Creus (Catalunya) i la població de dofí mular d’aquesta zona.

Aquesta zona inclou dos canyons submarins considerats llocs d’importància comunitària (UE-LIC): Cap de Creus i Lacaze-Duthiers, la placa continental i una part de la zona costanera inclosa dins del parc natural de Cap de Creus i Canyó de Creus. Ambdós canyons també formen part del límit sud-oest de la placa del Golf de Lleó IMMA (Zones Importants per als Mamífers Marins).

Juntament amb els sectors interessats – principalment el sector pesquer, però també amb el sector turístic- treballem per a implicar als pescadors en l’estudi i conservació de la població de dofí mular (Tursiops truncatus). D’altra banda, el projecte també promou el valor dels recursos pesquers i les professions tradicionals de la zona, molt relacionades amb la cultura i el desenvolupament territorial.

Com?

Al llarg de l’estiu del 2017, SUBMON va iniciar un programa de seguiment a la zona marina protegida del Cap de Creus (AMP) i els seus voltants. El projecte de seguiment es va centrar en l’estudi de la població del dofí mular i altres espècies de cetacis que habiten la zona. Es van dur a terme tècniques d’identificació visual i de foto-identificació, utilitzant una embarcació semi-rígida de 6 metres.

La foto-identificació és una tècnica no invasiva per a etiquetar individus i facilitar el seu comptatge posterior. Entre d’altres coses, la identificació fotogràfica ens permet obtenir diferent informació sobre els grups de dofins presents a la zona, com per exemple: el grau de residència, patrons de moviment, ús i preferència d’hàbitats, i, a més, ens dóna un reconeixement de la població.

La col·laboració i interès dels pescadors en vers al projecte s’ha demostrat en diferents accions com l’observació i aportació de dades o la difusió i bones pràctiques en la interacció amb els dofins.

Els pescadors més implicats fins i tot han gravat la posició GPS i el nombre de individus de tots els grups observats en cada dia de la pesca! Indicant, en cada cas, tant si els animals estaven interactuant amb el seu art de pesca o no. A més, en diverses ocasions, han aportat imatges dels albiraments -perquè es pogués corroborar de quina espècie es tractava- , així com el full que els vam facilitar “d’espècies comercials captades durant el dia” -per tal de tenir una referència de les espècies que els dofins podrien estar menjant-.

Objectius generals

L’objectiu general del projecte és promoure el desenvolupament territorial mitjançant la conservació dels valors naturals, integrant en el procés al sectors pesquer i turístic.

La zona representa una important zona de cria i alimentació per a la població de dofí mular del nord-est del mar Mediterrani, donant suport a la inclusió del Canyó de Creus com a part d’una zona marina protegida. La presència de cries de dofí al 60 % dels albiraments suggereix que aquesta és una zona important de reproducció.

Les dades de l’estudi proporcionen una possible evidència de la interacció entre els dofins i la pesca. Aquestes dades necessitarien un estudi específic en el futur, per tal de determinar millor l‘impacte que té l’activitat sobre la població de dofí mular de la zona.

Durant el 2019 es va dur a terme el projecte Dofins de Tramuntana: implicant al sector pesquer en la conservació del dofí mular. Cap a un desenvolupament del territori en l’àrea RN2K Canyó de Creus – TRAMUNTANADOLFIN PROJECT” amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio Español para la Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, co-finançat pel Fondo de Pesqueros Marítimos Europeos.