Divulgació de la directiva marc sobre l’estratègia marina

Els ecosistemes marins són un patrimoni que ha de ser protegit, preservat i restaurat per tal de mantenir la biodiversitat i garantir el funcionament i la salut de l’Oceà. Els ecosistemes marins s’enfronten a moltes amenaces, degudes principalment a les pressions antropogèniques.

Per a garantir la protecció i gestió dels mars europeus, la UE va establir la Directiva sobre l’Estratègia Marina (Directiva 2008/56/CE). El seu principal objectiu és, de cara a l’any 2020, aconseguir el bon estat ambiental del medi marí europeu, seguint un conjunt de criteris i indicadors per a cadascun dels 11 descriptors de l’Annex I de la Directiva.

L’objectiu del projecte “Divulgació de l’Estratègia Marina” va ser crear recursos educatius per a difondre de forma senzilla la mencionada Directiva europea (Directiva 2008/56/CE) entre els centres educatius de primària i secundària.

COM?

Els 11 objectius principals de la Directiva van ser adaptats i convertits en múltiples dossiers educatius, adaptats als diferents nivells educatius dels centres.

Es van crear un total de 10 dossiers educatius, tant per a l’alumnat com per al professorat, per tal de facilitar el treball de l’Estratègia Marina a classe. Tots aquests recursos educatius es poden descarregar gratuïtament el material del projecte a la pàgina web “Estrategias Marinas“.

Aquest projecte va comptar amb el recolzament de la Fundación Biodiversidad (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient).