Canyons del Maresme

La custòdia marina és una estratègia voluntària que intenta generar responsabilitat entre els usuaris del medi marí en matèria de l’ús responsable dels recursos naturals i l’ecosistema. La implementació d’aquesta estratègia és una nova eina per a la conservació dels cetacis i s’ha acceptat com a complement per a la protecció d’hàbitats i espècies amenaçades.

Com?

Al 2009, es va implementat un programa de custòdia marina a la zona marina de “Canyons del Maresme”, Catalunya. Els acords assolits amb els sectors interessats (mariners, pescador, científics i administració local) i les dades obtingudes van ajudar a crear un lobby bio-polític per promoure la protecció d’aquesta zona marina. L’estudi va combinar l’anàlisi dels 271 albiraments de cetacis a l’àrea (període 2001-2015) amb l’estudi del contingut estomacal de caps d’olla gris, per tal de dur a terme l’aplicació de l’estratègia de custòdia marina a la zona. Gràcies a aquestes dades es van poder obtenir mapes de predicció de la densitat relativa.

En el cas del cap d’olla gris (Grampus griseus), el model de densitat relativa va mostrar una associació més directa entre aquesta espècie i els canyons submarins que d’altres. Gràcies a l’obtenció d’aquestes dades SUBMON va desenvolupar posteriorment el “Projecte Grampus”. Els resultats obtinguts del contingut estomacals dels caps d’olla gris van mostrar que les seves preses provenen, majoritàriament, de la placa continental en comptes de la pendent del canyó, suggerint una possible interacció de l’espècie amb la pesca d’arrossegament. Aquestes dades es van proporcionar per tal d’aconseguir la inclusió del cap d’olla gris com a espècie “vulnerable” al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

Objectius generals

• Implicar als diferents sectors vinculats a la zona en l’estudi i conservació dels cetacis que hi són presents (ciència ciutadana).

• Promoure la participació i col·laboració per tal  de conservar l’àrea.

• Realitzar accions de conservació i divulgació per tal de promoure la participació de les institucions municipals en la protecció de la zona, mitjançant les línies estratègiques de la custòdia marina.

Resultats

• La zona és important pel cap d’olla gris i d’altres espècies de cetacis (ara inclosa com a IMMA-Àrees Importants pels Mamífers Marins).

• La custòdia marina és una forma alternativa per desenvolupar iniciatives per cobrir els buits de la legislació europea en quant a certes espècies de las que tenim poca informació (com ara el cap d’olla gris).

• Involucrar a la societat en la conservació dels ecosistemes marins.

• Participació de la societat en el seguiment d’àrees marines protegides, mitjançant acords entre els sectors interessats.

Aquest projecte va ser finançat per la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Fundación Biodiversidad.