Projectes d’Educació Ambiental i Tallers Formatius

A través de l’educació i amb un enfoc participatiu, busquem que els ciutadans s’involucrin en els nostres projectes i campanyes, desenvolupin habilitats de pensament crític, consciència ambiental i s’empoderin.

Tots els projectes educatius de SUBMON estan dissenyats i implementats amb un objectiu principal: crear un canvi real, respectuós i a llarg termini en la relació entre els diferents públics i l’oceà.