Un enfocament multidisciplinari que integra ciència i societat en la regeneració de boscos submarins per a la gestió i protecció dels oceans

 

El projecte OCEAN CITIZEN té com a finalitat desenvolupar un protocol innovador i sostenible per a la restauració i conservació costanera, replicable i específicament dissenyat per a diferents ecozones marines.

El projecte

 

OCEAN CITIZEN és un projecte europeu centrat en la restauració marina, cofinançat per la Unió Europea a través del programa Horizon Europe. El projecte, que reuneix 21 socis de 10 països d’Europa i Orient Mitjà, pretén millorar la salut dels ecosistemes submarins, augmentar el segrest de carboni i protegir la biodiversitat.

Des de l’any 2023 fins al 2027, OCEAN CITIZEN té previst aplicar i ampliar un protocol replicable per a restaurar els ecosistemes submarins. Aquest enfocament combina una perspectiva ecològica amb la participació de la comunitat per a beneficiar al medi ambient, aportar beneficis econòmics i contribuir al fet que les comunitats locals siguin més resilients.

El projecte OCEAN CITIZEN posa en marxa un enfocament nou mitjançant l’ús d’eines de restauració d’avantguarda a les cinc àrees pilot, com ara esculls artificials impresos en 3D, esculls flotants i aqüicultura multitròfica integrada.

Objectius principals

 

1. Definir models de protocols replicables per a la restauració costanera submarina.

2. Consolidar i avaluar un model de negoci basat en ecosistemes per a la preservació marina.

 

Aquests objectius pretenen generar els següents resultats:

Ambientals:

 • Restaurar amb èxit els boscos submarins degradats.
 • Aportar solucions basades en la naturalesa per a mitigar el canvi climàtic.
 • Adoptar protocols per a mesurar l’impacte de la restauració i de la gestió costanera.

Socials:

 • Impulsar una societat amb cultura oceànica.
 • Aconseguir la participació de les comunitats locals.
 • Aconsellar i contribuir sobre la legislació vigent sobre pràctiques de restauració i conservació en zones costaneres submarines.

Econòmics:

 • Promoure oportunitats de creixement blau.
 • Protocols empresarials que aprofitin els boscos submarins.

El nostre rol

Com a colíders del paquet de treball “Gestió, participació ciutadana i comunicació“, des de SUBMON ens encarreguem de la comunicació del projecte i de la seva presència a xarxes socials, i dirigim els aspectes d’educació i ciència ciutadana. A més, donem suport al compromís local i la creació de sinergies.

Pòster sobre el projecte presentat a la Conferència Ocean Decade 2024.

Accions de comunicació

1. Pla de Comunicació i Difusió integral i holístic

SUBMON ha desenvolupat un pla de comunicació i difusió complet i holístic per a OCEAN CITIZEN. El pla és un document estratègic que descriu l’enfocament d’OCEAN CITIZEN respecte a la comunicació i difusió del projecte. En ell, es descriuen les seves metes i objectius, així com el públic objectiu, els missatges clau i els canals de comunicació necessaris per a donar a conèixer de manera eficaç el projecte, el seu context i els seus resultats, tant a les parts interessades especialitzades com al públic en general. El seu objectiu final és conscienciar sobre el projecte i els problemes mediambientals i socioeconòmics que es tracten en ell.

Tots els socis del projecte, conscients del paper essencial de la comunicació per a l’èxit de projectes com aquest, van comprendre la importància de posar en marxa el pla de comunicació en les primeres fases del projecte. Aquest pla actua com a nexe d’unió entre les metes, la recerca i les activitats del projecte, i la població europea en general i les comunitats locals de les àrees pilot.

El primer pas per a desenvolupar el pla de comunicació i divulgació va ser un procés co-creatiu en el qual van participar tots els socis del projecte.

2. Procés co-creatiu

Per a desenvolupar la nostra estratègia de comunicació, es va dur a terme un procés de co-creació mitjançant una sèrie de tallers, en els quals van participar tots els socis i parts interessades del projecte. Per a dur a terme aquesta part, es van celebrar reunions amb els socis i tallers per a avaluar col·lectivament els punts forts, febles, oportunitats i amenaces del projecte (anàlisi DAFO). Després d’aquesta anàlisi inicial, vam organiztar tallers per a identificar als públics principals i elaborar missatges clau adaptats a cadascun d’ells.

Aquest enfocament multidisciplinari va garantir que es tinguessin en compte totes les opinions, afavorint que tots ens sentíssim còmodes i part del pla de comunicació. En incloure a tots i totes en el procés, es va facilitar un entorn còmode perquè totes les parts interessades participessin i contribuïssin a les estratègies de comunicació, la qual cosa es va traduir en una major implicació i compromís.

Socis d’OCEAN CITIZEN durant la reunió de gestió a Lecce l’any 2023.
Leptogorgia viminalis, una de les espècies esmentades per a explicar el procés de successió ecològica, que va inspirar la narració del projecte.  – Laura Busquier (UGI).

3. Gestió del pla de continguts

El següent pas va ser dissenyar un pla de continguts per a tot el projecte, un document que garanteix que els nostres missatges es mantinguin actualitzats i alineats amb els objectius del projecte, maximitzant el compromís i l’impacte.

En aquest pla de continguts no ens hem limitat a informar sobre les activitats del projecte, sinó que hem seleccionat de manera proactiva continguts que considerem atractius per al nostre públic. Entre altres coses, hem contextualitzat el projecte amb informació sobre els nostres socis i les diferents àrees pilot.

A més, hem incorporat continguts educatius dissenyats per a informar i atreure a la nostra audiència. Tot el pla de continguts s’ha basat i inspirat en el nostre enfocament de relat creatiu.

4. Enfocament narratiu creatiu

Tenint en compte el que s’estableix en el pla de comunicació, hem posat en marxa un enfocament narratiu inspirat en el procés de successió ecològica, en el qual les fites del projecte s’integren a la perfecció en la nostra estratègia de comunicació. Aquest marc narratiu ens ha permès connectar emocionalment amb el nostre públic i transmetre els objectius i assoliments del projecte de manera eficaç.

Compartim històries interessants a través de diversos canals, com la nostra pàgina web i les xarxes socials, i utilitzem elements visuals, com ara còmics o vídeos, per tal de captar l’atenció del nostre públic i transmetre el nostre missatge de manera atractiva i fàcil de recordar.

Accions d’educació i ciència ciutadana

SUBMON també es fa càrrec de les activitats relacionades amb educació i ciència ciutadana del projecte OCEAN CITIZEN, amb l’objectiu de promoure la cultura oceànica i promovent una major conscienciació sobre els boscos submarins.

El nostre treball se centra en integrar els programes de restauració en un model educatiu orientat a obtenir aplicacions pràctiques i resultats extrets de la recerca científica i dels protocols específics dels projectes.

Això suposa crear un programa educatiu professional que abasti tant la teoria com la pràctica dels protocols de restauració. L’objectiu és formar a persones sense formació científica com a “jardiners marins subaquàtics” capaços de dur a terme activitats de restauració i guiar a altres científics ciutadans.

Algunes de les activitats previstes són les següents:

 • Elaboració de guies visuals d’espècies clau per a acompanyar les activitats de ciència ciutadana a les àrees pilot.
 • Organització d’un curs de “formació de formadors”, en el qual membres de cada àrea pilot de restauració del projecte rebran formació sobre els protocols i procediments de restauració.
 • Creació d’una iniciativa de ciència ciutadana en el marc de la restauració de boscos d’animals marins, que s’integrarà a les plataformes existents per a evitar l’atomització de dades, augmentar la visibilitat i fomentar la cooperació entre projectes similars.
 • Elaboració de materials educatius sobre la metodologia de restauració i els protocols de seguiment. Aquests materials, adaptats per a ciutadans sense formació científica, es presentaran a través d’una plataforma MOOC (Massive Open Online Course).
 • Connexió amb altres programes de ciència ciutadana i restauració en el marc europeu i internacional.

Sinergies

Per al consorci OCEAN CITIZEN és crucial establir contactes amb altres projectes finançats amb fons europeus. Per això, dediquem un gran esforç important a connectar amb projectes i equips similars, amb la finalitat d’intercanviar idees i bones pràctiques, identificar sinergies i maximitzar l’eficiència.

Aquest plantejament ens permet explorar oportunitats més enllà dels límits del projecte i adaptar-nos a les noves circumstàncies. En buscar constantment noves col·laboracions i sinergies, volem multiplicar la força i l’impacte dels nostres missatges.

Fins ara, hem tingut l’oportunitat de connectar amb altres projectes Horizon Europe, com ANERIS, per a establir marcs compartits per a futures activitats de col·laboració. Els socis d’OCEAN CITIZEN també han participat en una sèrie de seminaris web titulada “Planning for Citizen Participation in Mission Ocean & Waters”, organitzada pel projecte PREP4BLUE de Horizon Europe.

En aquest sentit, cal esmentar que el projecte OCEAN CITIZEN forma part de la Missió de la UE “Restaurar els nostres oceans i aigües”, l’objectiu de les quals és protegir i restaurar la salut del nostre oceà i les nostres aigües mitjançant la recerca, la innovació, el compromís ciutadà i les “inversions blaves”.