Promovent una gestió conjunta de les costes mediterrànies

 

El projecte COASTRUST aborda la necessitat d’utilitzar, gestionar, protegir o restaurar de manera sostenible espècies, hàbitats o ecosistemes amb la participació de les parts interessades dels sectors econòmics relacionats i dels ciutadans, tot això d’acord amb el marc polític europeu que promou enfocaments participatius per a fomentar la conservació de la biodiversitat.

  • Programa: Interreg Euro-MED
  • Soci líder: Region of Western Greece.
  • Socis del projecte: Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County – DUNEA, Department of Architecture – Roma Tre University, Andalusian Federation of Towns and Provinces – FAMP, Institute for Nature Conservation in Albania, Office of the Prime minister of Herzegovina-Neretva Canton Government, Sustainable Development Foundation SUBMON, Nature Trust Malta. 
  • Entitats associades: University of Patras, The Public Institution for the Management of Protected Natural Areas of Dubrovnik-Neretva County, XIII Mountain Community of the Lepini Ausoni Mountains, Nijar municipality, Prefecture Shkodër, Municipality of Neum, Domus De Maria Municipality, MUV Ltd.
  • Durada del projecte: 01/01/2024. – 31/08/2026.
  • Pressupost del projecte: 2.420.503,00 EUR.
Costa de l’espai Natura 2000 de l’Albera, a Llançà.

El projecte

La conca mediterrània és una de les zones amb major biodiversitat del món en termes de riquesa d’espècies i ecosistemes. No obstant això, les activitats humanes i la sobreexplotació dels recursos naturals estan provocant la degradació dels ecosistemes i la pèrdua d’espècies a un ritme alarmant, la qual cosa exigeix un plantejament transnacional coordinat.

El projecte COASTRUST aborda la necessitat d’utilitzar, gestionar, protegir o restaurar de manera sostenible espècies, hàbitats o ecosistemes amb la participació de les parts interessades dels sectors econòmics relacionats i dels ciutadans, tot això d’acord amb el marc polític europeu que promou enfocaments participatius per a fomentar la conservació de la biodiversitat.

El projecte se centrarà en la custòdia mediambiental com a forma de governança, actuant a escala local i comunitària, i reflectint la creixent influència dels principis mediambientals en els diferents sectors econòmics. El projecte aplicarà la custòdia mediambiental en zones costaneres exposades a la influència de pressions antropogèniques, la qual cosa donarà lloc a l’establiment de mecanismes de gestió basats en la participació de múltiples parts interessades amb l’objectiu de millorar la gestió dels recursos naturals terrestres i marins.

A nivell metodològic, el projecte garantirà les condicions per a la gestió mediambiental i crearà una metodologia per a l’aplicació de l’enfocament de COASTRUST més enllà de l’àmbit del projecte, en benefici de tots els ciutadans del Mediterrani, i a nivell d’execució, secundarà i supervisarà el desenvolupament de les activitats pilot. El projecte desenvoluparà una estratègia de custòdia costanera i una sèrie d’activitats per a cada zona objectiu en funció de les seves especificitats, necessitats i objectius mediambientals.

El nostre rol

En aquest projecte, SUBMON és el consultor expert en custòdia marina/costanera, i formarà, acompanyarà i farà costat als altres 8 socis mediterranis mentre planifiquen, organitzen, implementen i gestionen les seves iniciatives pilot de custòdia marina/costanera als seus països (Itàlia, Malta, Grècia, Albània, Croàcia, Espanya i Bòsnia i Hercegovina).