Noticias/News/Notícies

Tècniques de captació de larves de Nacra i implantació de juvenils: nou projecte que s’inicia amb el Zoo de Barcelona

on 26 de Juliol de 2012

El projecte de SUBMON Estudi de les tècniques de captació larvària i implantació de juvenils a noves àrees: recuperació de la població de nacres (Pinna nobilis) al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, ha estat un dels 12 seleccionats en l’edició 2012 de les Beques del Programa de Recerca i Conservació (PRIC) del Zoo de Barcelona.

El projecte validarà diferents sistemes i tècniques de captació de larves de nacres i implantarà les formes juvenils que s’hi hagin desenvolupat en una de les zones de les Illes medes on la població de nacres existent va patir la gairebé total desaparició a causa dels efectes del temporal marítim de desembre 2008.

La nacra és el mol·lusc bivalve més gran de tota la Mediterrània amb longituds que poden arribar als 120 cm. Viu fixada al fons i en estreta relació amb les poblacions de fanerògames marines principalment posidònia (Posidonia oceanica).

Nacra (Pinna nobilis)

Es tracta d’una espècie endèmica del mediterrani i protegida tant a nivell autonòmic (Decret 109/1995 de pesca recreativa de la Generalitat -article 24: prohibida la seva recollida-), com a nivell nacional (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas -categoria: vulnerable-) i internacional(Conveni de Barcelona -annex II: Espècies en perill o amenaçades- i Directiva Hàbitats 92/43/CEE -annex IV: espècie prioritària-).

El projecte que es durà a terme servirà doncs per aprofundir en la tècnica i fer una implantació en un espai marí protegit com seran els fons de Posidònia de les Illes Medes.

El projecte, serà finançat per l’Ajuntament de Barcelona (a través de les beques PRIC del Zoo de Barcelona), i comptarà amb la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter.

Share this post:
rootTècniques de captació de larves de Nacra i implantació de juvenils: nou projecte que s’inicia amb el Zoo de Barcelona