Noticias/News/Notícies

Ser o no ser a la Llista

on 16 d'Octubre de 2019

Un espai al mar on s’hi trobi amb freqüència un grup matriarcal de catxalots, pot/ha de ser un espai protegit? I un on  hi mengi una població resident de cap d’olla gris?

Catxalot

Cap d’olla gris

La cosa no és tan fàcil, per una banda la Unió Europea mitjançant la Directivad’Habitats determina que s’han de declarar Zones Especials de Conservació (ZECs) a tots els espais que tinguin un Pla de Gestió  i que  hagin estat prèviament designats com Llocs d’Importància Comunitària  (LICs). Aquests son els espais que conformen la Xarxa Natura 2000. La Xarxa Natura2000 (la marina pel cas que ens ocupa avui) és una Xarxa d’espais naturals que alberga zones de reproducció, alimentació i estada d’espècies rares i amenaçades, i també uns hàbitats determinats. És una xarxa europea que  s’estén pels 28 països de la UE i pretén assegurar la viabilitat a llarg termini de els hàbitats i les especies més valuoses i amenaçades.

I quines son les especies per les quals es poden establri primer els LICs i després amb un Pla de Gestió les ZECs i per tant  esdevenir Espais Natura 2000 marins?…no pas totes les especies protegides. A la Llista dels Annexos de la Directiva d’Habitats s’ específica per a quines especies es pot i cal designar Zones Especials de Conservació i incloure-les a la Xarxa Natura 2000.  En termes marins son 16 espècies i 9 habitats, si contem ocells marins pujaríem a 60 especies.

Dofí mular

I tornant a la pregunta del principi sobre l’espai protegit per catxalots i caps d’olla… la resposta a la pregunta és NO. Amb la normativa actual no es poden establir ZECs a Xarxa Natura2000 marina per a catxalots o caps d’olla grisos. Només per a dues especies de cetacis es contempla aquesta possibilitat, les dues que son a la Llista, el dofí mular (Tursiops truncatus) i la marsopa (Phocoena phocoena).

Hi ha altres figures de protecció si, i des de SUBMON promovem iniciatives per a la protecció d’aquestes especiés amb diferents estratègies i intentant aportar informació per a poder canviar el seu  estatus de conservació i promoure’n la inclusió a l’Ànnex II. Tot però,més lent i menys regulat, per tant ara per ara si ets catxalot o cap d’olla, millor fer que se t’instal·lin els mulars a casa, o fer xarxa amb les marsopes per que estacionalment vinguin a menjar amb tu.

En aquest visor pots veure quins Espais Natura2000 hi ha al voltant d’on vius i fer cerques per saber per quins espècies s’ha designat: https://natura2000.eea.europa.eu/

Share this post:
SubmonSer o no ser a la Llista