Noticias/News/Notícies

Presentació de resultats de la 1ª convocatòria de subvencions al foment de la custòdia del territori de la Generalitat de Catalunya

on 28 de Febrer de 2012

El passat 17 de febrer, al Departament de Territori i Sostenibilitat, es va dur a terme la Jornada de presentació dels projectes finalitzats de la 1a. convocatòria de subvencions al foment de la custòdia del territori. En aquest acte les 11 entitats seleccionades el 2009 i que van ser adjudicatàries dels ajuts van mostrar la tasca desenvolupada en els darrers tres anys.

SUBMON va presentar els resultats del projecte de custòdia marina que du a terme a l’àrea de “Canyons del Maresme”.

Presentación del proyecto de custodia

Carla Álvarez, responsable del projecte, durant la presentació dels resultats

L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat promoure la conservació de l’àrea marina “Canyons del Maresme”. Per tal d’assolir aquest objectiu SUBMON ha centrat les seves accions en treballar amb els usuaris de la zona, el sector pesquer i el sector nàutic, a part de difondre el projecte i fer-ne partícip a totes les administracions locals.

La custòdia marina es defineix com “una estratègia que intenta generar la responsabilitat dels organismes competencials i dels usuaris del medi marí en la seva conservació i el bon ús dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics”.

Al final d’aquests tres anys s’ha aconseguit que els 8 clubs nàutics, els ports de l’àrea i les 5 confraries de pescadors  hagin estat informades i col•laborin amb el projecte.

D’una banda els contactes amb els clubs nàutics s’han fet a partir de 16 xerrades/conferències per a 178 assistents, que han permès la creació d’una xarxa de col•laboradors, amb 74 patrons voluntaris que envien de forma regular dades d’albirament de cetacis a SUBMON. Membres de SUBMON han fet sortides amb aquests patrons per tal d’explicar conceptes de reconeixement de les espècies de cetacis més comunes, quines dades és necessari registrar i com s’ha de navegar en presència d’aquests animals. A data d’aquest post, 64 són els albiraments registrats a la zona, sent els més importants els de dofí llistat, rorqual comú i dofí mular, tot i que cal destacar la freqüència amb que individus de cap d’olla gris han estat albirats a la zona.

Grampus griseus

Individu de cap d’olla gris (Grampus griseus) als Canyons del Maresme

Per altra banda, amb el sector pesquer s’ha aconseguit fer un seguit d’embarcaments a bord de la flota d’arrossegament i l’artesanal, i s’ha obtingut informació, mitjançant entrevistes amb les confraries, de com s’articula l’activitat pesquera a la zona.

Les accions de divulgació han estat un punt clau en aquest projecte. S’han editat més de 5.000 tríptics de custòdia i manuals de bones pràctiques i s’ha participat en una vintena de fires nàutiques i actes municipals.

Sense cap mena de dubte, un dels punts forts del projecte ha estat la iniciativa d’embarcar a gent per a que poguessin conèixer l’àrea de custòdia i els cetacis que l’habiten. En aquest sentit, amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona s’han realitzat un seguit de sortides populars d’albirament on diferents tipus d’assistents, des de ciutadans fins a tècnics de Medi Ambient dels Ajuntaments de la zona o empreses signants de l’Agenda 21, han pogut navegar per l’espai de custòdia.

Voluntarias tomando datos de avistamientos en Cañones del Maresme

Voluntaris del projecte durant una sortida d’estudi de cetacis als Canyos del Maresme

Durant el projecte SUBMON un altre objectiu va ser obtenir cartes de suport i implicació dels Ajuntament de la zona. En aquests escrits, els Ajuntaments es comprometien a:
a) Facilitar les accions realitzades en el terme municipal mitjançant la cessió d’espais en actes municipals d’interès
b) Promoure aliances locals per a divulgar i fomentar el programa de custòdia
c) Fer difusió del projecte des de l’Ajuntament

Per part de SUBMON, es prenia el compromís de:
a) Facilitar a l’Ajuntament el material de difusió necessari
b) Oferir assessorament tècnic per a què es puguin assolir els compromisos establerts
c) Dur a terme les accions a realitzar en el programa de custòdia marina  lliurat a la Generalitat de Catalunya

Al final d’aquests tres anys s’ha aconseguit que 7 dels 8 ajuntaments de l’àrea hagin signat aquestes cartes de compromís.

Share this post:
rootPresentació de resultats de la 1ª convocatòria de subvencions al foment de la custòdia del territori de la Generalitat de Catalunya

Related Posts

Take a look at these posts