Projectes SUBMON®

Reducció de la mortalitat de tortugues marines capturades accidentalment en arts de pesca, a través de la sensibilització i formació de pescadors

Lloc: Sud d’Espanya (Múrcia i Andalusia) / Estats Units (Golf de Mèxic i costa Est)

Any d’execució: 2014

Finançament: Fons Europeu de Pesca; Fundació Biodiversitat / BREP; NOAA

Col·laboradors: Federació Andalusa de Confraries de Pesca, Junta d’Andalusia, Estació Biològica de Doñana – CSIC, Associació Chelonia / Blue Water Fishermen’s Association

Descripció: Activitats de sensibilització i formació de pescadors en ports i en centres de formació de pescadors; establiment de punts de manteniment de tortugues en els ports; repartiment de material de manipulació i extracció d’hams de tortugues; formació d’observadors pesquers; elaboració d’un DVD de formació descarregable d’internet.

rootReducció de la mortalitat de tortugues marines capturades accidentalment en arts de pesca, a través de la sensibilització i formació de pescadors