Projectes SUBMON

#ProyectoGrampus: Estudi de les poblacions de cap d'olla gris a les costes catalanes

Lloc: Canons del Maresme i Palamos

Any d’execució: 2014-2015

Finançament: Fundación Biodiversidad

Descripció: Estudi i seguiment de la població de cap d’olla gris (Grampus griseus) associada a canyons submarins a la costa catalana mitjançant transsectes visuals, acústica i foto-ID. La finalitat és aportar dades que permetin incloure la espècie en el “Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades” espanyol..

root#ProyectoGrampus: Estudi de les poblacions de cap d’olla gris a les costes catalanes