Projectes SUBMON®

Mar Interior

Lloc: Regions interiors d’Espanya

Any d’execució: 2014 – 2015

Finançament: Fundación Biodiversidad

Descripció: Realització de tallers d’educació ambiental sobre el medi marí, les seves espècies i els seus problemes de conservació a nens d’entre 6 i 12 anys d’edat d’escoles rurals de Comunitats Autònomes sense litoral.

rootMar Interior