Projectes SUBMON®

Desarrollo del Plan de Gestión de la futura Área Marina Protegida en la isla griega de Santorini

Lloc: Illa de Santorini, Grècia

Any d’execució: 2012-2013

Realitzat per a: Cousteau Divers

Descripció: Visites a l’illa i organització de reunions d’informació i intercanvi d’opinions amb els actors implicats (clubs de busseig i pescadors artesanals). Recull d’informació sobre l’àrea i els seus usos; proposta de la delimitació de la futura Àrea Marina Protegida (AMP); redacció d’un Pla de Gestió per l’AMP amb la finalitat d’incrementar la pesca artesanal sostenible alhora que es desenvolupa l’activitat de busseig en zones clau per aconseguir la seva auto-gestió.

rootDesenvolupament del Pla de Gestió de la futura Àrea Marina Protegida a l’illa grega de Santorini