Projectes SUBMON

Elaboració de la cartografia de distribució de cetacis, pinnípedes i tortugues marines davant les costes andaluses

Lloc: Litoral d’Andalusia

Any d’execució: 2012-2013

Realitzat per: Agencia de Medio Ambiente y Agua, Junta de Andalucía

Descripció: Recopilació i avaluació d’informació sobre la distribució de cetacis, pinnípedes i tortugues marines davant de les costes d’Andalusia. Amb aquesta informació es va generar una  única cartografia de distribució d’aquestes espècies. La finalitat és aportar la informació necessària per a la planificació i gestió de la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Autònoma d’Andalusia.

rootElaboració de la cartografia de distribució de cetacis, pinnípeds i tortugues marines davant les costes andaluses