Noticias/News/Notícies

#PeixDeCustòdia: SUBMON i Acciónatura s’uneixen per fomentar la pesca sostenible i un consum de peix responsable i amb valor afegit

on 27 de Gener de 2015

– Durant aquest 2015, SUBMON i Acciónatura consolidaran l’establiment de la etiqueta #PeixDeCustòdia, en una primera fase pel litoral entre Blanes i Barcelona.

– La creació d’eines divulgatives i d’utilitat, com per exemple un receptari, fomentaran l’etiqueta  #PeixDeCustòdia i promouran un consum responsable de peix, compatible amb la supervivència d’espècies i ecosistemes marins protegits.

– El projecte cercarà la implicació activa del sector pesquer, les administracions locals, el sector turístic, el de la restauració, i la societat civil. Es desenvolupa amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

BARCELONA (Gener, 2015)

El 95 % de les poblacions comercials de peixos del Mediterrani es troben sobreexplotades i en perill, i la pressió pesquera es concentra en només una petita proporció de totes les especies de peixos que podem trobar en els nostres mars. De fet, de les més de 500 espècies comestibles no en trobem més d’un centenar a les llotges i, d’aquestes, l’usuari final no en coneix més de 10, com a norma general.

D’altra banda moltes de les tècniques pesqueres que es fan servir son poc selectives i interaccionen amb altres especies de forma directa (captura incidental i/o destrucció de l’hàbitat) o indirecta (competència pel recurs, degradació hàbitat, contaminació medi).

Pescadores de trasmallo

Embarcació de pesca artesanal fent servir el tremall, molt comú a la zona de custòdia.

Amb el projecte #PeixDeCustòdia es pretén obtenir una etiqueta de qualitat que promocioni el consum de peix responsable, pescat de forma artesanal, amb arts compatibles amb la viabilitat d’altres espècies com els cetacis, i que disminueixi la pressió sobre especies comercials i l’ecosistema marí. Es vol incentivar el consum d’espècies poc conegudes, però igualment de gran valor culinari.

El projecte #PeixDeCustòdia s’integra dins del projecte de custòdia marina dels “Canyons del Maresme” on  SUBMON treballa des del 2009. Aquesta àrea marina es caracteritza pels seus valors ecològics, especialment els cetacis (dofins i balenes) i la presència d’altres ecosistemes protegits, com les praderies de posidònia. L’any 2013 es va voler donar un pas més en la conservació de l’àrea promocionant la comercialització del peix de la zona alhora que es potenciava un dels oficis tradicionals de l’àrea, la pesca. Per tal de dur a terme aquesta iniciativa, es va contactar amb uns pescadors d’Arenys de Mar que, organitzats com a distribuïdors, han subministrat el peix seguint els criteris que encaixen amb  l’etiqueta de #PeixDeCustòdia.

Delfines mulares (Tursiops truncatus)

El dofí mular (Tursiops truncatus) és una de les 4 especies de cetacis presents a l’àrea de custòdia de “Canyons del Maresme”.

Durant aquest 2015, conjuntament amb Acciónatura, es consolidarà aquesta etiqueta. Acciónatura aporta al projecte la seva àmplia experiència i coneixement provinent d’una iniciativa similar duta a terme en relació al desenvolupament d’un segell de consum responsable de peix amb els restaurants de Sitges i de Barcelona, iniciativa que va ser reconeguda amb el premi ACCIÓ21 l’any 2008.

Es consolidarà i promocionarà la marca i el concepte #PeixDeCustòdia a través d’estretar els llaços amb els consumidors, d’accions puntuals amb restauradors de nom, amb la creació d’un receptari, i la promoció d’un fons de conservació marina.

Pescado de una zona de custodia

Algunes de les especies que podem trobar a la cistella de #PeixDeCustòdia.

Per a més informació:

SUBMON: Carla A. Chicote / www.submon.org / Tel. 93 213 58 49 / Correu electrònic: [email protected] / Twitter @submon

Acciónatura: Francesc Giró / www.accionatura.org / Tel. 93 237 38 02 / Correu electrònic: [email protected] / Twitter: @accionatura

Sobre SUBMON

SUBMON és una plataforma de serveis ambientals marins que realitza projectes en l’àmbit de la conservació, estudi i divulgació del medi marí. L’associació està integrada per un equip multidisciplinar d’especialistes i professionals del sector ambiental marí, format per veterinaris, biòlegs, enginyers, submarinistes i educadors amb una experiència d’entre 10 i 20 anys treballant al medi marí, a nivell nacional i internacional, centrat en oferir i desenvolupar un servei integral en l’elaboració de projectes relacionats amb la conservació i la gestió del medi marí. Derivat dels seus principis estatutaris, la sensibilització i educació ambiental és un dels pilars bàsics de l’entitat. Durant 2013 SUBMON va crear i desenvolupar la idea de fer una “cistella de peix” com les cistelles ecològiques de verdures, dins de l’àmbit del projecte de custòdia marina de “Canyons del Maresme”. Enguany es compta amb més de 100 famílies i s’han venut uns 1.000 kg de peix.

Sobre Acciónatura

Acciónatura té com a missió la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la protecció, millora i restauració dels ecosistemes naturals, i la sensibilització i implicació de la societat. Treballant sobre els més diversos ecosistemes (boscos, estepes, zones humides, etc), ha desenvolupat l’àmbit de les àrees marines sobre tot mitjançant un projecte d’esculls artificials al Garraf. En aquest sentit, ha executat, en nom de la Generalitat de Catalunya, un procés participatiu per la gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf, ha volgut promoure la recuperació de la biodiversitat marina del Garraf mitjançant la instal·lació de 24 esculls artificials que imiten fons rocosos naturals existents a la zona, i ha fomentat dintre del sector de la restauració una etiqueta de consum de peix responsable.

Share this post:
Submon#PeixDeCustòdia: SUBMON i Acciónatura s’uneixen per fomentar la pesca sostenible i un consum de peix responsable i amb valor afegit

Related Posts

Take a look at these posts