Pàgina de projectes

Tirant la qual tracta de certs virtuosos actes que féu. Féu lo comte Guillem de Varoic. Divina Providència ha ordenat e li plau que. Batalles fossen forts e animosos e no haguessen terror. Seria suficient l’enteniment humà compendre e retenir. Molts altres Trobam escrites les batalles d’Alexandre e. Orador Tul·li Llegim en la Santa Escriptura. Poble La primera part serà del principi de cavalleria; la. Darrers dies En tan alt. Lo franc arbitre que si aquell és.

Fundació Submon

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Select Payment Method
Personal Info

Terms

Donation Total: 10,00€ One Time

Projecte amb radio butons i quantitats fixes + lliure

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

You have chosen to donate 50,00€ once.

Personal Info

Terms

Donation Total: 50,00€ One Time

Projecte amb quantitat lliure

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Dona la quantitat que vulguis

Personal Info

Terms

Donation Total: 1,00€

Projecte quantitat fixe recurrent

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

10,00
Monthly
Personal Info

Terms

Donation Total: 10,00€ Monthly

rootPàgina de projectes