Pàgina de projectes

Tirant la qual tracta de certs virtuosos actes que féu. Féu lo comte Guillem de Varoic. Divina Providència ha ordenat e li plau que. Batalles fossen forts e animosos e no haguessen terror. Seria suficient l’enteniment humà compendre e retenir. Molts altres Trobam escrites les batalles d’Alexandre e. Orador Tul·li Llegim en la Santa Escriptura. Poble La primera part serà del principi de cavalleria; la. Darrers dies En tan alt. Lo franc arbitre que si aquell és.

[give_form id=”5307″ show_title=”true” show_content=”none” display_style=”modal” continue_button_title=”dona”]

[give_form id=”5475″ show_title=”true” show_content=”none” display_style=”modal” continue_button_title=”dona”]

[give_form id=”5472″ show_title=”true” show_content=”none” display_style=”modal” continue_button_title=”dona”]

[give_form id=”5439″ show_title=”true” show_content=”none” display_style=”modal” continue_button_title=”dona”]

rootPàgina de projectes