Jordi Sanchez

Jordi  Sánchez

Llicenciat en ciències biològiques. Diplomat en Gestió i Conservació d’ Espais Naturals

Des de l’any 2000

s’especialitza en el medi marí.
Duu a terme estudi i projectes de monitorització d’ hàbitats submarins sobre tot dirigits a la gestió d’àreas protegides.

Actualment

està especialitzat en la gestió de projectes, recerca i monitorització d’espècies i ecosistemes marins, cartografia d’hàbitats , busseig científic i ús sostenible d’espais naturals. També s’especialitza en producció audiovisual, tant de fotografia com de vídeo.

Es membre

del Col·legi de Biòlegs de Catalunya , de la Associació Catalana d’oceanògrafs , del grup d’experts del MedPan (Marine Protected Areas in the Mediterranean) , i de la Xarxa Ibèrica d’algues nocives i biotoxines , i perit oficial del Departament de Justícia especialitzat en vida marina.

Contacta ‘m

Som SUBMON®

rootJordi Sánchez