Abdoulaye Bailo Diallo

Abdoulaye   Bailo Diallo

Tècnic

Titulat del CFGS en Administració i Finances, en l’Institut de Torre de Malla (Barcelona) i graduat en Relacions Laborals.  La feina que desenvolupa a SUBMON s’emmarca dins l’àrea d’Administració i de Recursos Humans.

Aquest Contracte de treball s’ha efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%  “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

sbmn-lluisAbdoulaye Bailo Diallo