Serveis SUBMON

Treball específic per a indústries offshore

  • Modelització de la dispersió del soroll marí
  • Desenvolupament de protocols i guies per a la mitigació d’impactes acústics sobre cetacis
  • Subministrament de MMO, PSO i PAM certificats
  • Pre-avaluació i programes de vigilància específics per a estudis sísmics offshore
  • Pre-avaluació i programes de vigilància específics per a camps de generadors eòlics marins

rootTreball específic per a indústries offshore