Serveis SUBMON

Plans d'acció i gestió

  • Redacció de plans de gestió per Àrees Marines Protegides
  • Elaboració de plans de conservació per a espècies marines amenaçades
  • Aplicació de protocols de custòdia marina a plans de gestió
  • Assisstència tècnica
  • Elaboració de directrius de gestió i monitoratge
  • Enllaç entre govern i actors principals; inclusió en processos participatius

rootPlans d’acció i gestió