Serveis SUBMON

Fanerògames i comunitats relacionades

  • Cartografia i categorització de praderies de fanerògames
  • Seguiment i control de fanerògames i espècies relacionades
  • Estudis de fanerògames com a hàbitat d’interès pesquer
  • Peritatge i diagnòstic de camps de fondeig col·locats sobre praderies de fanerògames marines
  • Assessorament i instal·lació de fondejos ecològics / de baix impacte
  • Subministrament de bussos professionals especialitzats en biologia marina

rootFanerògames i comunitats relacionades