SUBMON

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

Missió:
Treballem per conservar la biodiversitat marina i per assolir un ús sostenible del medi marí, i ho fem promovent un canvi en la relació de la societat amb el mar, amb actuacions in situ i utilitzant i transmetent coneixement.

Visió:
Esdevenir una entitat de referència en la conservació marina, tant en l’àmbit nacional com internacional, que tingui prou influència per intervenir en processos de decisió importants per al medi marí.

Valors:
Professionalitat, Integritat, Vocació, Creativitat, Proactivitat i Flexibilitat.

Coneix l’equip SUBMON 

SUBMON: equip
SubmonMissió, visió i valors