Missió, visió i valors

Missió:
Treballem per conservar la biodiversitat marina i per assolir un ús sostenible del medi marí, i ho fem promovent un canvi en la relació de la societat amb el mar, amb actuacions in situ i utilitzant i transmetent coneixement.

Visió:
Esdevenir una entitat de referència en la conservació marina tant a nivell nacional com internacional que tingui prou influència per intervenir en processos de decisió importants per al medi marí.

Valors:
Professionalitat, Integritat, Vocació, Creativitat, Proactivitat i Flexibilitat.

Coneix l’equip SUBMON 

SUBMON: equip
SubmonMissió, visió i valors