Noticias/News/Notícies

La iniciativa de #PeixdeCustòdia amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona aporta dades sobre els hàbits de consum de peix de la ciutat de Barcelona.

on 5 de Febrer de 2019

El passat mes d’octubre el projecte de #PeixdeCustòdia iniciava la seva campanya basada en la conscienciació per a un consum responsable de peix, sota els principis de sostenibilitat i responsabilitat.

La iniciativa promou el consum de peix que estigui pescat amb arts que respectin l’ecosistema marí i les seves espècies; també promou la pesca amb arts tradicionals, ja que és pesca més selectiva i té menys impacte amb la destrucció del fons marí; alhora que també es promou el consum d’altres espècies menys conegudes pels consumidors, amb l’objectiu de disminuir la pressió pesquera en una desena de espècies, les quals estan en sobreexplotació.

En aquesta edició s’ha donat continuïtat a la campanya, però ha estat centrada en conèixer els hàbits de consum de peix dels consumidors. Per tant, la campanya ha consistit en la realització d’un total de 157 enquestes als consumidors; 59 de les quals han estat realitzades a peu de carrer; i les 99 restants han estat respostes de les enquestes online.

De les enquestes realitzades destaquem les dades més rellevants sobre els hàbits de consum de peix dels ciutadans/es de la ciutat de Barcelona:

On comprem el peix?

En relació a l’establiment on es compra el peix no existeixen grans diferències. El 35% dels enquestats/des prefereixen la compra de peix al mercat municipal, seguit del 30% que prefereixen la compra al supermercat i el 29% ho fan a la botiga de barri.

En canvi, quan analitzem les dades per gènere i edat, el patró del lloc de consum canvia de forma substancial. Gairebé la meitat de dones d’entre 18 a 30 anys prefereixen comprar peix al supermercat (46% respecte als altres llocs), mentre que el següent grup d’edat (de 31 a 40 anys) compra majoritàriament el peix al mercat municipal (52%), de 41 a 50 anys consumeixen al mercat municipal (31%), seguit de ben a prop el consum a la botiga de barri (27%) i de 51 a 64 anys prefereixen la compra a la botiga de barri (41%).  La majoria de les dones de més de 65 anys compren a la botiga de barri (62%).

En el cas dels homes enquestats, de 18 a 30 anys prefereixen el consum al mercat municipal (43%) respecte a la resta d’establiments, la franja de 31 a 40 anys consumeixen al supermercat amb un destacat 80%, la següent franja d’edat (41 a 50 anys) prefereix el consum al mercat municipal (52%), la preferència dels homes de 51 a 64 anys és al mercat municipal (55%), i per acabar, la franja d’edat de més de 65 anys prefereixen comprar a la botiga de barri (75%).

Quines espècies de peix coneixem com a consumidors

Bàsicament com a consumidors coneixem i consumim majoritàriament 10 espècies: el lluç (16%), el salmó (15%), el rap (10%), la tonyina (8%), la gamba (7%), el calamar (6%), el seitó (6%), el musclo (5%), la sardina (5%), el bacallà (5%), el llenguado (4%), la sípia (4%) i el llobarro (3%). Aquestes són les 10 espècies més anomenades pels enquestats/des (96%), seguit de 28 espècies més, però que no han estat anomenades en més de deu vegades. Tenint en compte que existeixen unes 500 espècies de peixos i marisc comestibles, i que d’aquestes 500 únicament arriben a les llotges catalanes un centenar d’espècies, observem que el consum es troba concentrat en un 10% de les espècies comestibles, el que d’una banda crea una sobrepressió pesquera sobre espècies més conegudes, però de l’altre aporta informació sobre el mercat potencial de donar a conèixer altres espècies . A més a més, els factors que més influeixen en l’elecció del peix de compra són la facilitat per cuinar-lo, el preu  i les espines.

Per aquest motiu la iniciativa #PeixdeCustòdia presenta espècies poc conegudes o inclús desconegudes per als consumidors, però que tenen un elevat valor gastronòmic, a partir de diversos receptaris. I d’aquesta manera disminuir la pressió pesquera en una desena d’espècies.

El consumidor responsable

En quant a l’interès dels consumidors/es en consumir peix “de proximitat”, és a dir, pescat en les costes catalanes, gairebé dos terços dels enquestats/es prioritzen les espècies de proximitat. No obstant, el peix de proximitat no indica la forma de captura del peix o si l’art de pesca és o no de baix impacte.

Pel que fa a la informació de la espècie en venda, més de la meitat dels enquestats/des mira la informació de l’etiqueta si hi és.  Aquest es un punt força important, ja que l’etiquetatge és un dels punts més conflictius en el tema de la venta de peix i tot i que es obligatori, molt poques peixateries segueixen la normativa.  No obstant, el coneixement sobre l’etiquetatge obligatori de les espècies entre els consumidors/es ha augmentat un 30 % respecte al 2017.

Cal destacar que hi ha hagut un augment en la consciencia dels consumidors referent al coneixement de l’efecte negatiu d’algunes arts de pesca amb els mamífers marins (de 31% a 60%).

Per concloure, destaquem que la coneixença del producte #PeixdeCustòdia ha augmentat un 5% respecte a l’any 2017. Tanmateix, gairebé un 99% dels enquestats opina que la població en general no està ben informada sobre la situació de la pesca i les problemàtiques ambientals relacionades amb aquesta, alhora que opinen que els hi agradaria rebre informació al respecte.

Share this post:
SubmonLa iniciativa de #PeixdeCustòdia amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona aporta dades sobre els hàbits de consum de peix de la ciutat de Barcelona.