Noticias/News/Notícies

La foca de la Mediterrània i les interaccions pesqueres: workshop internacional a Atenes

on 14 de Maig de 2008

 El passat 10 de maig, a la seu del MOm (Hellenic Society for the Study & Protection of the Monk Seal) a Atenes, Grècia, el Dr. Manel Gazo, en representació de SUBMÓN, va participar al Marine mammal fisheries Network workshop, on junt amb altres experts en aquesta disciplina, es va debatre sobre la transversalitat dels problemes que relacionats amb les pesqueries estan afectant la població grega de vell marí o foca de la mediterrània (Monachus monachus). Les argumentacions dels diferents ponents es van estructurar sobre les següents quatre linies d’actuació:

  • La mitigació de la interacció, on es van descriure les diferents metodologies i sistemes que es poden utilitzar en altres grups animals com els canvis en arts de pesca o la utilització de sistemes acústics de dissuasió
  • Les mesures de compensació que poden donar-se a afectats, pescadors, propietaris d’instal·lacions d’aqüicultura…. quan provin que els danys soferts han estat causa de la predació per cetacis o foques
  • Els possibles canvis que s’hauran de fer en la legislació, no només en l’àmbit local si no també a escala nacional
  • La participació de tots els sectors en la pressa de decisions i tancament d’acords, en aquest cas cal per una banda incorporar als pescadors en els debats a la vegada que s’ha de promoure una sensibilització continuada mitjançant les accions d’educació ambiental.

SUBMÓN, va assistir al workshop on va presentar una visió general de la problemàtica de la interacció pesquera amb els mamífers marins i va aportar la seva experiència en alguns projectes on la validació dels sistemes de dissuasió acústica han estat testats.

El workshop es va realitzar dins de l’ambit del projecte Life: “MOFI: Monk Seal and Fisheries, Mitigating the Conflict in the Greek Seas” que el MOm desenvolupa en el període 2005-2009.

Un cop acabat el workshop, des de SUBMÓN volem agrair a MOm el fer-nos partíceps de la reunió a la vegada que felicitem la tasca que des de 1988, aquesta entitat duu a terme en l’estudi i conservació del vell marí d’aigües gregues.

Share this post:
rootLa foca de la Mediterrània i les interaccions pesqueres: workshop internacional a Atenes

Related Posts

Take a look at these posts