Noticias/News/Notícies

La Caulerpa racemosa a Catalunya

on 21 de Juliol de 2009

La Caulerpa racemosa és un alga clorofícia d’origen australià que es present al mediterrani des de l’any 1990. A nivell de l’estat espanyol es va citar a la Badia de Palma a l’any 1999, i a la península es va detectar la seva presència per primera vegada  a Alacant al 2000.

Aquesta espècie, amb un creixement de més d’un centímetre diari, pot  formar grans extensions en forma de tapís impedint la difusió d’oxigen al sediment, a més pot ser una amenaça per les comunitats de l’infralitoral (algues fotòfiles i fanerògames marines) i per les comunitats més fondes de maërl i coral•lígen. En opinió de l’IEO (Instituto Español de Oceanografía) l’impacta sobre l’ecosistema pot arribar a ser preocupant i encara més les conseqüències sobre l’activitat pesquera i el turisme subaquàtic.

El passat 27 de juny membres del SARC, entitat que col•labora amb SUBMON en el seguiment de fanerògames marines, van detectar, per primera vagada a Catalunya, la presència de Caulerpa racemosa var. cylindracea en els fons submarins  de Vilanova i la Geltrú.

El dia 1 de juliol el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, van emetre un comunicat conjunt informant de la presència d’aquesta espècie invasora en aigües catalanes on, entre altres punts, es va demanar la col•laboració dels pescadors per a evitar la seva proliferació, recomanant que no llencin cap tros al mar i que netegin els estris de pesca de forma acurada, en cas de trobar fragments de l’alga a les xarxes.

SUBMON, entitat encarregada de la realització  del seguiment, difusió i  divulgació de l’estat de les praderies de fanerògames marines de Catalunya per encàrrec del  Departament d’Agricultura , Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya, encara no ha trobat constància d’aquesta alga en cap de les més de 40 estacions d’estudi que té distribuïdes per tot el litoral català.

Share this post:
rootLa Caulerpa racemosa a Catalunya

Related Posts

Take a look at these posts