Noticias/News/Notícies

Iniciem nou projecte pel desenvolupament local participatiu, a través de l’impuls de la economia blava al Cap de Creus.

on 19 de Juliol de 2019

En el marc del projecte Dofins de tramuntana iniciat l’any 2017 per SUBMON, donem començament a un nou programa d’activitats i generació de nous productes turístics, en col·laboració amb el GALP amb el suport dels Ajuts Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

En aquesta nova iniciativa s’implementaran accions que integren els sectors pesquer, turístic i mediambiental per a la protecció i estudi de la població del dofí mular a la zona del Canyó de Creus. Les accions d’aquest programa, estaran centrades en formació específica per a la promoció de pesca-turisme, ecoturisme, citizen science, màrqueting, complementades per accions d’investigació participativa sobre la caracterització de les escombraries recollides per les arts de pesca, aprofundint encara més en el coneixement de les amenaces i l’entorn d’aquesta població de dofins mulars a la mediterrània. S’espera amb aquesta nova campanya obtenir noves dades sobre la població i el seu comportament, així com una avaluació ambiental d’aquest entorn que afavoreixi la integració tant dels sectors econòmics com de la societat en general, en la conservació i coneixement d’aquests cetacis. Amb aquesta iniciativa, ens sumem a una aposta innovadora, que promou una economia blava amb un segell propi per la conservació del territori.

D’una banda, la zona del Cap de Creus, i més específicament el Canyó de Creus, és on hi ha una major densitat de població del dofí mular de la costa catalana, on la interacció pesquera ha resultat ser un vector força important de la presència de l’espècie en la zona. D’altra banda, el component turístic, clarament estacional crea un impacte ambiental i social molt concentrat en els mesos d’estiu.

D’una banda, la zona del Cap de Creus, i més específicament el Canyó de Creus, és on hi ha una major densitat de població del dofí mular de la costa catalana, on la interacció pesquera ha resultat ser un vector força important de la presència de l’espècie en la zona. D’altra banda, el component turístic, clarament estacional crea un impacte ambiental i social molt concentrat en els mesos d’estiu.

Por otro lado, el componente turístico, claramente estacional crea un impacto ambiental y social muy concentrado en los meses de verano.

Conscienciar, sensibilitzar i sobretot involucrar tant els pescadors com els operadors turístics de la zona en la conservació d’aquesta espècie i dels valors naturals de l’àrea, pot donar un valor afegit als sectors, contribuint a generar benefici gràcies a la creació d’un nou producte turístic.

Les accions que es duran a terme s’han dividit en tres grups:

  1. Curs d’introducció a la comercialització de productes d’ecoturisme, incloent eines de comercialització de productes en mercats nacionals i internacionals:

Amb la col·laboració de Travelecoology, es desenvoluparan els cursos d’introducció a la comercialització de productes d’ecoturisme, incloent eines de comercialització de productes en mercats nacionals i internacionals. Es proporcionaran també materials amb informació pràctica sobre el sector del turisme, la caracterització del mercat, les oportunitats i els reptes associats a l’eco-turisme en general i les activitats de pesca-turisme en particular, així com estratègies i eines de promoció i comercialització de productes ecoturístics.

  1. Implicació del sector pesquer mitjançant una prova pilot, en la conservació de l’hàbitat mitjançant la conscienciació en el tema dels plàstics i la seva participació en l’obtenció de dades científiques.

Amb la participació del sector pesquer i un observador a bord, es farà una prova pilot per analitzar i caracteritzar les deixalles recollides a cada calada, incloent dades com el seu origen, el tipus de material del què estan constituïdes, la zona de pesca, la fondària i altres dades ambientals, així com, de forma aproximada, la quantitat de biomassa pescada d’espècies comercials, segons les caixes per espècie i la quantitat de descarts. Aquesta prova pilot permetrà avaluar el protocol a establir i l’èxit de l’experiment.

Les sortides de la prova pilot es realitzaran en les embarcacions d’arrossegament que actualment funcionen com a pesca turisme (Costa Mediterrània & Armonia Uno), amb la intenció de fomentar també la conscienciació sobre la problemàtica dels plàstics al mar. D’aquesta manera, es pretén no només donar a conèixer la importància del paper dels pescadors en la recollida de deixalles del mar i promoure la seva implicació directa, sinó també, fer-los partícips en la sensibilització de turistes i de la ciutadania en general durant les seves activitats de pesca-turisme. Amb aquesta actuació, s’elaboraran mapes de distribució per a la comparació i relació amb la presència de plàstics a cada zona de pesca.

Addicionalment, s’incorpora el valor afegit del registre acurat de la presència de dofins mulars i altres cetacis per calada, diferenciant el seu comportament, segons si s’estan alimentant darrera la xarxa o si només estan de pas, sempre relacionat amb la zona de pesca i les espècies comercials.

La importància d’obtenció d’aquestes dades és que permetrà tenir informació addicional des d’una altra perspectiva, important per la comparació de les dades aportades pels pescadors del projecte Dofins de Tramuntana i de la campanya científica del projecte.

  1. Desenvolupar material de formació i educació dirigit a operadors del sector turístic per contribuir en la generació de dades científiques.

S’elaborarà el material formatiu “Dofins de Tramuntana: descobrint un nou entorn”, que serà completament gratuït per als operadors turístics del territori i per les associacions d’educació ambiental. Aquest material inclourà dades sobre la distribució dels cetacis del Canyó de Creus, l’abundància, l’estatus de la població i addicionalment una guia per realitzar la identificació d’espècies (foto-identificació), Xarxa de voluntariat ambiental, albiraments des de mar, presa de dades (citizen science) i bones pràctiques d’actuació.

Addicionalment, es realitzaran 2 cursos de 4 hores de durada cada un. Programats pels dies 17 de juliol a Llançà i 24 de juliol a Vilajüiga, implicant diferents operadors turístics incloent una fase pràctica per a la presa de dades de cetacis des del mar i des de terra, segons el grup objectiu per reforçar les fases teòriques i aprofundir en el coneixement adquirit.

Amb la il·lusió i el convenciment que aquesta nova campanya dins del projecte Dofins de tramuntana, arribi a ser la continuació d’una relació de cooperació i win-win, entre els sectors mediambiental, pesquer i turístic, establint bases fortes i innovadores en el sector de l’economia blava. Esperem que els resultats permetin ampliar i avançar en la realització del projecte amb la participació de més pescadors i la participació de totes les confraries col·laboradores de Dofins de Tramuntana.

Share this post:
SubmonIniciem nou projecte pel desenvolupament local participatiu, a través de l’impuls de la economia blava al Cap de Creus.