Noticias/News/Notícies

Iniciem la col·laboració amb el projecte LIBERA, amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació de la Posidonia oceanica

on 1 d'Octubre de 2019

El projecte LIBERA, impulsat per SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, té l’objectiu d’alliberar als espais naturals de residus.

Dins dels espais naturals, el medi marí tendeix a quedar relegat a un segon pla, pel fet de ser molt menys visible que el terrestre. Per aquesta raó, s’ha signat un acord de col·laboració amb l’esmentat projecte, amb l’objectiu de realitzar una sèrie d’actuacions de retirada de residus de grans dimensions que estiguin ubicats a sobre les praderies marines de posidònia (Posidonia oceanica), impactant-la. Donant suport aquestes actuacions també es realitzaran accions de sensibilització per tal d’evitar l’abandonament de residus al medi marí i s’obtindrà material gràfic dels residus presents. Aquestes actuacions es duran a terme en diferents zones del litoral mediterrani espanyol: al Cabo de Gata (Almeria), a l’Illa de Tabarca (Alacant), a La Azohía – Cabo Tiñoso (Múrcia) i a Cadaqués (Cap de Creus, Girona).

Submon ecoembes

S’ha de tenir en compte que a nivell global arriben als mars i oceans aproximadament 10 milions de tones de deixalles cada any, de les quals s’estima que el 80% té el seu origen al medi terrestre, essent el 20% restant resultat de les activitats al medi marí, tals com la pesca o la navegació. Aquestes deixalles suposen una greu amenaça per la vida marina, afectant negativament a espècies i a ecosistemes tan importants com les fanerògames marines.

En ocasions al litoral hi ha deixalles de mida gran que són difícils d’extreure, ja que requereixen de personal qualificat i de maquinària específica. Com a exemples d’aquests residus s’hi podrien incloure blocs de formigó o altres elements utilitzats pel fondeig d’embarcacions (cadenes, àncores o qualsevol altre element pesat), aparells o altres elements relacionats amb la pesca (com xarxes, nanses, etc.), restes d’embarcacions, mobiliari urbà, etc. Aquests elements poden estar ubicats o instal·lats a sobre de praderies de fanerògames marines, impactant-les. Aquest és el cas de la posidònia, que pateix aquest impacte malgrat ser una espècie que es troba protegida tant a nivell nacional com internacional, sent, per exemple, catalogada com a hàbitat d’interès prioritari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE).

Submon ecoembes

Les actuacions que es duran a terme per retirar els residus de grans dimensions ubicats sobre la posidònia es realitzaran en dues fases: una primera, de localització, geoposicionament i valoració i una segona, d’extracció i gestió d’aquests residus.

En la primera fase es definiran zones de cinc hectàrees de superfície amb presència de posidònia o altres fanerògames marines dins de les zones d’actuació. Es recorreran aquestes zones per tal de localitzar-hi residus que impactin a la posidònia per tal de fotografiar-los i geoposicionar-los amb un GPS. Abans de realitzar l’extracció dels residus localitzats, es valorarà el tipus de residu del que es tracta i la seva possible integració a la praderia. Aquesta integració es produeix quan el residu, a causa del seu pes, del temps que porti a sobre de la praderia i del tipus de sediment, s’hi incrusta, implicant l’acció d’extracció un major impacte sobre la posidònia que el que produïa el propi residu. Per últim, un cop s’hagi valorat la idoneïtat de la retirada d’aquests residus es procedirà a la seva extracció, mitjançant un equip de bussejadors professionals, per tal de ser correctament transportats i tractats per una empresa certificada de gestió de residus.

Podeu obtenir més informació sobre el projecte a la seva pàgina web.

Share this post:
SubmonIniciem la col·laboració amb el projecte LIBERA, amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació de la Posidonia oceanica

Related Posts

Take a look at these posts