Noticias/News/Notícies

Iniciem el projecte “Un mar sense deixalles” a Barcelona

on 5 de Novembre de 2019

Aquest projecte educatiu, centrat en l’alumnat d’educació primària, compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i preveu la participació de 5 centres educatius de la ciutat de Barcelona: Escola Grèvol, Escola Josep Maria de Sagarra, Escola La Sedeta, Escola Rubén Darío i Escola Voramar.

Els objectius que es pretenen assolir amb el projecte són divulgar la problemàtica de les deixalles marines entre l’alumnat de primària i afavorir que les escoles prenguin partit en iniciatives per promoure la conservació del bon estat ambiental de les seves platges.

Per aconseguir aquests objectius es farà una activitat amb cadascuna de les 5 escoles d’educació primària participants. Aquesta activitat comptarà amb dues parts, la primera es durà a terme a les escoles, on es farà una petita xerrada sobre què són les deixalles marines, quins impactes provoquen sobre el medi marí, com podem minimitzar-los i, per últim, s’explicarà la metodologia que es seguirà durant la segona part de l’activitat. Aquesta segona i darrera part tindrà lloc a una platja de la ciutat de Barcelona, on juntament amb l’alumnat, es durà a terme la neteja d’un tram de sorra de platja. En aquestes neteges, l’alumnat, més enllà de retirar les deixalles que trobi, anirà anotant què retira en un formulari de neteja, amb l’objectiu de caracteritzar els residus trobats i obtenir dades que poden ser valuoses per la gestió de la platja (quantitat, pes i tipus de residus que s’hi acumulen). D’aquesta manera es promourà la cooperació entre les escoles participants i l’Ajuntament de Barcelona en el manteniment del bon estat ambiental de les platges.

Share this post:
SubmonIniciem el projecte “Un mar sense deixalles” a Barcelona