Noticias/News/Notícies

Iniciem el projecte EDUCAMAR amb el suport de la Fundación Biodiversidad

on 10 de Gener de 2020

El projecte té l’objectiu de divulgar, entre l’alumnat d’educació secundària i batxillerat, els espais Natura 2000 marins, donant-los a conèixer i posant en valor la seva importància com a eina per aconseguir conservar la biodiversitat marina. Així, el projecte pretén complementar el pla de sensibilització i educació ambiental previst pel projecte LIFE IP INTEMARES, gestió integrada, innovadora i participativa de la Xarxa Natura 2000 al medi marí espanyol. L’objectiu és transmetre la seva importància entre la societat, centrant-se en els centres d’educació secundària i batxillerat.

El projecte EDUCAMAR compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Tallers i creació de material educatiu

Per aconseguir l’objectiu principal del projecte, divulgar els espais Natura 2000 marins entre l’alumnat, s’ha plantejat la realització de diverses actuacions. Per una banda, es realitzarà una campanya divulgativa directament als centres educatius, en la que es preveu visitar a 72 instituts de secundària i/o batxillerat de 23 províncies costaneres espanyoles, tant del Mediterrani com de l’Atlàntic. En aquestes visites als centres educatius es realitzarà una xerrada-taller per donar a conèixer el projecte LIFE IP INTEMARES, la biodiversitat marina que alberguen els nostres mars i la importància dels espais Natura 2000 marins per aconseguir la seva conservació. Per complementar les visites als instituts i fer extensiu el projecte a la resta de centres educatius que no puguin participar-hi directament, es desenvoluparan una sèrie de dossiers educatius, tant per secundària com per batxillerat, per facilitar el treball d’aquesta temàtica a classe.

Campanya “Missatge en una ampolla”

Per últim, també es preveu la realització d’una campanya de sensibilització denominada “Missatge en una ampolla”, amb l’objectiu de donar a conèixer el medi marí i la Xarxa Natura 2000 entre la societat. Aquesta campanya consistirà en la realització d’un esdeveniment participatiu a nivell nacional, en el que mitjançant missatges i reptes que seran transportats per mitjà d’una ampolla es pretén involucrar a la ciutadania en la conservació dels mars i oceans, promovent un canvi en la manera com la societat els veu i s’hi relaciona.

 

Share this post:
SubmonIniciem el projecte EDUCAMAR amb el suport de la Fundación Biodiversidad