Noticias/News/Notícies

Solucions dels jocs

on 3 de February de 2017

Troba els 7 errors

Tinc gana!

Els pops també mengen crancs altres crustacis a la seva dieta.

Sopa de peixos

TintoreraSolraigPàmpolEscórporaXuclaVariadaEsparrallXucladitDèntol

RoarTallahamsPagellMorenaRèmolCorballMilana

Hi ha dos intrusos per línia

A. Els intrusos són c i e. Són taurons (peixos). La resta són cetacis (mamífers que viven al mar com dofins i balenes)

B. Els intrusos són 2 i 5. Són taurons que tot i ser peixos com la resta. No tenen l’esquelet d’ossos sinó de cartílag.

Com em dic?

  1. b. Nacra/ 2. c. Planària rosa/ 3. e. Cogombre de mar/ 4. d. Medusa ou ferrat/ 5. a. Posidònia
Share this post:
SubmonSolucions dels jocs