Noticias/News/Notícies

S’inicia el projecte “Accions de custòdia per a promoure la protecció de l’Àrea Marina Canyons del Maresme”.

on 21 de October de 2009

SUBMON ha iniciat aquest setembre un programa trianual amb l’ajut de la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, basat en el desenvolupament d’un  projecte de Custòdia Marina a l’àrea peri-urbana de Canons del Maresme.

L’Àrea d’estudi

L’àrea marina de custòdia té una extensió de 2300 Km2 i es troba situada  majoritàriament davant la comarca del Maresme, la Selva i el Barcelonès. En l’àrea confereixen dos hàbitats ben diferenciats: La zona de canons submarins i la zona costanera.

Entre l’any 1999 i 2002, el Ministeri de Medi Ambient en col•laboració amb diverses universitats espanyoles va realitzar un estudi que van titular ” Zonas de especial interés para la conservación de los cetáceos en el mediterráneo español – Proyecto Mediterráneo” amb l’objectiu principal de definir àrees importants per a la conservació dels cetacis. Una de les zones proposades va ser l’anomenada “Canons del Maresme”, que donada la seva orografia marina representa una àrea important d’alimentació per a cetacis.  El Conveni de Barcelona l’accepta com a possible ZEPIM (Zona especialment protegida d’importància pel Mediterrani).

No obstant, també s’inclou a la zona a custodiar, l’àrea adjacent fins a la línia de costa donats els albiraments que s’han enregistrat de dofí mular, espècie inclosa a la Directiva Hàbitats ( Annexos II i IV), i cal assenyalar que en el mateix àmbit d’actuació es troba l’espai natural de la Xarxa Natura 2000 – Costes del Maresme (ES5110017).

Valors ecològics

La zona de canons submarins és un àrea d’estructures geomorfològiques riques en nutrients i amb una elevada biodiversitat, que formen un hàbitat essencial per al cicle vital d’algunes espècies. Presenten altes densitats d’organismes amb elevats índexs de reclutament i una important incidència d’endemismes. Per causa d’aquestes característiques, vàries espècies de cetacis i una espècie de tortuga marina utilitzen aquesta zona com a font d’aliment o zona de pas.

La zona més propera a la costa, es caracteritza per la presència d’una praderia de posidònia ja inclosa a la Xarxa Natura 2000 i per la presència de dofins mulars (Tursiops truncatus) una espècie costanera inclosa al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i a la Directiva Hàbitats en els annexos II y IV. Donat el fort impacte humà que afecta a la zona més propera de la costa, aquesta espècie ha estat la més afectada quedant-ne pocs grups i molt dispersos al llarg de la costa catalana.

La custòdia marina de Canons del Maresme

La Custòdia marina es defineix com a “una estratègia de  conservació que intenta generar la  responsabilitat dels  organismes competencials i  dels usuaris del medi  marí en  la seva conservació i el bon ús  dels seus recursos naturals, culturals i  paisatgístics”.

Sota aquest marc de treball, s’ha desenvolupat un programa d’accions de custòdia  per tal de promoure la conservació de l’Àrea Marina Canons del Maresme, a través de la implicació dels usuaris del medi marí, els ens de govern locals i l’administració competent. Una de les línees estratègiques a seguir és la de promoure la protecció de la zona de cara a la preservació de cetacis, que són un dels valors ecològics de major importància.

L’objectiu de l’entitat és fer participar als usuaris de la zona en l’estudi i en la conservació de l’àrea i promoure’n la protecció dels cetacis que l’habiten.

SUBMON forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori del nucli actiu del Grup de Treball de Custòdia Marina.

Veure noticies relacionades:

http://cvblanes.blogspot.com/2010/05/lacte-celebrat-el-24-dabril-va-anar.html

http://www.totmataro.cat/portal//index.php?option=com_content&task=view&id=90648&Itemid=106

Share this post:
rootS’inicia el projecte “Accions de custòdia per a promoure la protecció de l’Àrea Marina Canyons del Maresme”.