Noticias/News/Notícies

Nova edició del curs “Tiburones y rayas”

on 16 de January de 2013

La IUSC i SUBMON realitzaran la segona edició del curs sobre taurons i rajades, la primera edició del qual es va celebrar durant el mes de novembre del 2012.

Aquest curs es realitzarà els propers dies 25, 26 i 27 de febrer del 2013 a les instal•lacions de la IUSC en horari de 18:00 – 21:00h, més una sortida pràctica al museu del “Cau del Tauró” que es concretarà durant el curs.

Visita Cau del Tauró 2

Alumnes del curs durant la visita al museu “El Cau del Tauró”

Els alumnes obtindran una visió amplia de la evolució, taxonomia, biologia, problemes de conservació i gestió de les poblacions de taurons, així com d’algunes de les tècniques emprades per a l’estudi d’aquestes espècies. La realització d’aquest curs es pot convalidar com a 2 crèdits de lliure elecció pels estudiants de la Universitat de Barcelona, tot i que el curs és obert a tota mena de perfils com professionals, llicenciats, graduats i estudiants de disciplines relacionades amb l’àmbit marí com biologia, ciències ambientals, ciències del mar, biologia marina, oceanografia o naturalistes, bussejadors, gestors pesquers …

Tiburón de Port Jackson

Exemplar de tauró de Port Jackson (Heterodontus portusjacksoni) que es pot observar durant la visita

Les inscripcions ja estan obertes i poden realitzar-se a través de la pàgina web de la IUSC directament a l’apartat del curs de taurons i rajades.

Share this post:
SubmonNova edició del curs “Tiburones y rayas”