Noticias/News/Notícies

Nous membres de la Xarxa de Custòdia del Territori

on 5 de February de 2009

Submón és des d’aquest més de febrer, un nou membre de la Xarxa de Custòdia del Territori. D’altra banda, ha entrat també a  formar part del grup de treball de custòdia marina, que opera dins de la mateixa Xarxa, després de l’aprovació per part del Consell en la darrera reunió.

La custòdia del territori és una iniciativa que sorgeix de la implicació i participació dels propietaris i usuaris dels territoris en la conservació dels recursos naturals, culturals i paisatgístics. Es fonamenta en un acord de custòdia, que es caracteritza per tractar-se d’un procediment  voluntari, entre el propietari i l’entitat de custòdia per tal de preservar els valors naturals del territori.

Una entitat de custòdia és qualsevol organització, pública o privada, sense afany de lucre, que impulsa i participa en iniciatives de custòdia del territori.
El març del 2003 es va constituir, en resposta a la necessitat d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori a Catalunya, la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), una organització, sense ànim de lucre, fruit de la convergència de vàries organitzacions i persones amb la mateixa voluntat de fomentar la custòdia del territori.

El grup de treball de custòdia marina
El mar és un domini públic, que pertany a tots els ciutadans, però que només pot ser gestionat per l’administració. El Grup de Treball de Custòdia Marina de la Xarxa de Custòdia del Territori va néixer amb l’objectiu d’aplicar un nou sistema de conservació basat en la participació de la societat civil en la conservació marina a través d’acords voluntaris entre els diferents agents implicats.

Submón ha volgut adherir-se a aquesta xarxa i en especial al grup marí, ja que la tasca que desenvolupa l’entitat està en estreta relació amb alguns dels objectius de la custòdia. L’organització d’activitats educatives i de sensibilització, la gestió de zones de valors natural o la realització d’estudis per identificació de zones d’elevat valor són algunes de les línies estratègiques que Submón persegueix amb la seva feina. L’entitat és, a més, la responsable, per encàrrec del DAR (Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya) de la Xarxa de Seguiment de la Qualitat Biològica de les Fanerògames Marines a Catalunya, a més,  de realitzar projectes de seguiment en diferents espais protegits (Cap de Creus, Illes Medes) i espais de la Xarxa Natura 2000.

Seguiment de nacres

Seguiment de la població de nacres (Pinna nobilis) a les Illes Medes

L’objectiu de l’entitat és treballar a favor de la custòdia marina i prendre força en aquest grup de treball, per tal de contribuir a l’acompliment dels objectius d’aquesta iniciativa.

Share this post:
rootNous membres de la Xarxa de Custòdia del Territori