Noticias/News/Notícies

“Canyons del Maresme”: consolidació de l’espai de custòdia marina i promoció de l’ecoturisme i dels productes de territori

on 27 de June de 2013

Enguany, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i SUBMON, continuen el projecte de custòdia marina de “Canyons del Maresme”,  a través de la Resolució TES/2315/2012 per a la consolidació i la promoció de la custòdia del territori a Catalunya.

La custòdia marina es defineix com “una estratègia que intenta generar la responsabilitat dels organismes competencials i dels usuaris del medi marí en la seva conservació i el bon ús dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics“.

Dins d’aquest marc de treball, SUBMON desenvolupa des del 2009 un projecte basat en l’ús d’aquesta estratègia de conservació per a la protecció dels valors naturals de la zona marina coneguda amb el nom de “Canyons del Maresme”. Aquesta àrea presenta una extensió d’uns 2.300 km2 i està formada per una zona de canyons submarins. Són hàbitats que desenvolupen un important paper canalitzador de matèria orgànica provinent de la superfície terrestre fins a les planes abissals. Això, els converteix en estructures geomorfològiques riques en nutrients i amb una elevada biodiversitat.

ESPAI CUSTODIA

Localització de l’àrea marina dels “Canyons del Maresme”

La zona proposada per custòdia té la particularitat que és hàbitat prioritari de moltes espècies de grans vertebrats marins, cetacis i tortugues majoritàriament, classificats en les llistes internacionals de conservació com a espècies amenaçades. El fet que l’àrea es trobi dins l’àmbit d’incidència de les comarques més poblades de Catalunya, destaca encara més l’important paper que té l’àrea com a reservori de biodiversitat marina en un espai periurbà.

Cetaceos encontrados en el área de custodia

Algunes de les espècies de cetacis que es poden veure a la zona

Els objectius d’actuació d’aquesta nova etapa han estat establerts per una banda en involucrar al sector pesquer en la conservació de l’àrea de custòdia donant valor afegit als seus productes de pesca, i de l’altre banda implementar accions de bones pràctiques i sostenibles en el sector turístic de l’àrea de custòdia.

En aquest sentit es promocionarà el turisme sostenible a espais naturals, a través de la implicació d’oficines de turisme i consells comarcals i agències de viatge per a donar a conèixer a l’oferta turística de cada municipi la manera sostenible d’integrar l’espai de custòdia dins de les seves activitats.

D’altre banda, es durà a terme una campanya que permeti identificar els productes que deriven de l’activitat pesquera que conviu amb la presència de diferents espècies de dofins. La campanya es divulgarà i difondrà en l’àmbit local de l’espai de custòdia explicant els beneficis de consumir productes de proximitat, pescats amb arts de baix impacte sobre el medi i amb bones pràctiques amb les espècies protegides que conviuen a la zona.

Per tal de donar solidesa a les accions previstes dins del marc de custòdia s’establiran acords de comercialització i de divulgació i difusió de productes amb el sector pesquer.

Trabajando con pescadores en Arenys de Mar

Treballant amb pescadors a Arenys de Mar
Share this post:
Submon“Canyons del Maresme”: consolidació de l’espai de custòdia marina i promoció de l’ecoturisme i dels productes de territori