Noticias/News/Notícies

Distribució i localització de dues espècies amenaçades de cnidaris colonials al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

on 4 de March de 2013

SUBMON inicia un projecte sobre dues espècies de cnidaris, la madrèpora mediterrània (Cladocora caespitosa) i el fals corall negre (Savalia savaglia), a les Illes Medes amb la col·laboració dels centres de busseig.

Aquest nou projecte, encarregat pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i amb el finançament de MedPan, permetrà conèixer la distribució de les colònies d’aquestes dues espècies a les Illes Medes.

La madrèpora mediterrània és un cnidari colonial, endèmic del Mediterrani i amb un esquelet calcari, que forma estructures globoses i arrodonides que poden arribar a tenir 1 metre de diàmetre. Aquesta espècie es troba catalogada a l’annex II de CITES.

Cladocora caespitosa

Colònia de madrèpora mediterrània (Cladocora caespitosa)

El fals corall negre és també un cnidari colonial que forma colònies arborescents de color groguenc que poden assolir fins a 2 metres de longitud. Es tracta d’una espècie inclosa als annexos II dels convenis de Barcelona i Berna i també està inclosa en el Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial de l’Estat Espanyol.

Savalia savaglia

Colònia de fals corall negre (Savalia savaglia)

El projecte es durà a terme a les zones d’immersió de les Illes Medes. Mitjançant un seguit d’immersions d’exploració es localitzaran les diferents colònies de les dues espècies, se’n prendran les dades biomètriques, es fotografiaran i es geoposicionaran. La informació de cadascuna de les colònies s’incorporarà a una base de dades del Parc Natural, que en un futur li permetrà iniciar el seguiment per a valorar-ne l’evolució i l’estat de conservació.

L’estudi comptarà amb la col·laboració dels guies i monitors dels centres de busseig, que aportaran informació sobre la presència i localització d’aquestes espècies. Per això, en el projecte es contemplen un seguit de sessions de formació amb l’objectiu de mostrar les claus d’identificació d’ambdues espècies.

Share this post:
rootDistribució i localització de dues espècies amenaçades de cnidaris colonials al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter