Noticias/News/Notícies

Albiraments de balenes i dofins als “Canyons del Maresme”

on 31 de January de 2012

El projecte de custòdia marina que SUBMON coordina  a la zona coneguda com a Canyons del Maresme”, continua rebent informació d’albiraments de balenes i dofins  dels membres de la xarxa de col•laboradors (sector nàutic i sector pesquer) implicats en el projecte.

El mapa de continuació mostra el total d’albiraments registrats a la zona de custòdia i adjacent, on s’hi poden observar dofins mulars i llistats, caps d’olla grisos, rorquals comuns i tortuges babaues. Tot i que la majoria son albiraments de dofí llistat, cal assenyalar la importància tant dels albiraments de dofí mular (molt costaners la majoria), els de caps d’olla gris, centrats exclusivament a la zona dels canyons submarins del Maresme, i el pas de rorqual comú per davant força propers al litoral.

Ha estat també gràcies a la xarxa de col•laboradors que durant el projecte s’ha pogut registrar el primer albirament de balena gris al Mediterrani i també un de balena amb gep, espècie molt poc comuna al nostre mar.

Share this post:
rootAlbiraments de balenes i dofins als “Canyons del Maresme”