Noticias/News/Notícies

Actuacions per a la conservació dels hàbitats marins protegits del Parc Natural de Cap de Creus

on 20 de October de 2008

El Parc Natural de Cap de Creus és el primer parc marítimo-terrestre de Catalunya.  Declarat Parc Natural al 1998, és un dels Parcs Naturals més importants del País. La franja marina protegida ocupa unes 3064 hectàrees on s’inclouen tres reserves naturals parcials i una integral. No obstant, el fons submarins de Cap de Creus han patit alteracions en els últims anys, degut a la contaminació marina, la destrucció del litoral i l’increment de les activitats nàutiques.

Ortofotomapa del Cap de Creus (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

Amb la finalitat de col•laborar en la recuperació dels fons marins de Cap de Creus, s’inicia des de Submón i conjuntament amb el Parc Natural amb el finançament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, un projecte d’actuacions per a la conservació dels hàbitats marins protegits de Cap de Creus, com son les praderies de fanerògames marines (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii) i els fons de maërl  (Phymatolithon calcareum, Lithothamnion corallioides).
La contaminació marina produïda per sòlids flotants,  és una de les que afecten a aquests ecosistemes i son en general un símptoma de l’estat d’un fons marí. Les neteges submarines han esdevingut en els últims temps, on l’increment de submarinistes ha augmentat al llarg del litoral, un nou tipus d’activitat recreativa. No obstant, s’han de realitzar neteges específiques, amb personal qualificat, sobre tot quan es realitzen en un hàbitat fràgil i protegit, per a que l’impacte de la neteja es minimitzi al màxim.

D’acord amb això s’han planificat una sèrie de neteges controlades en diversos punts del Parc, per  tal de recollir materials d’origen antròpic, així com, per a realitzar un registre audiovisual dels fons marins de Cap de Creus i de la feina realitzada. 

Share this post:
rootActuacions per a la conservació dels hàbitats marins protegits del Parc Natural de Cap de Creus