Noticias/News/Notícies

El Banc de Santander selecciona a SUBMON per al seu programa de Beques per a PIMES 2013

on 9 d'Abril de 2013

SUBMON ha estat seleccionada per les “Becas Santander Prácticas en PYMES/Santander CRUE CEPYME 2013” com una de les entitats que acollirà estudiants universitaris en pràctiques aquest any.

SBN_luces

A través d’aquesta convocatòria i del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes  dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores, s’incorporarà un nou becari a la dinàmica de feina de SUBMON que col·laborarà amb nosaltres durant tres mesos.

Aquesta incorporació d’una banda permetrà reforçar el treball de camp i ampliar les activitats lligades a la divulgació dels projectes que es realitzen a SUBMON, i d’altra s’ensenyarà al becari a desenvolupar tasques al voltant de la redacció i l’elaboració de projectes.

Un dels primers projectes als que es vincularà la seva col·laboració serà el de localitzar i conèixer la distribució de dos cnidaris colonials, la madrèpora mediterrània (Cladocora caespitosa) i el fals corall negre (Savalia savaglia) a les Illes Medes.

La persona seleccionada ha estat la biòloga Blanca Figuerola, que actualment està fent la seva tesi doctoral al Departament de Biologia Animal de la UB sobre taxonomia i ecologia química de briozous antàrtics.

Share this post:
rootEl Banc de Santander selecciona a SUBMON per al seu programa de Beques per a PIMES 2013