Noticias/News/Notícies

EL PROJECTE “DOFINS DE TRAMUNTANA” CONTINUA LA CAMPANYA AQUEST ANY.

on 19 de Març de 2019

LA CAMPANYA, AQUEST ANY, ESTÀ CENTRADA EN EL TREBALL COL·LABORATIU AMB ELS PESCADORS I LES PEIXATERIES PER FOMENTAR LA PESCA SOSTENIBLE A LA ZONA.

El projecte es realitza amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciat pel FEMP.

El canyó de Creus juntament amb la zona de Ligúria és una de les zones més productives del mediterrani occidental, les seves aigües i el fons marí alberguen una major biodiversitat tal i com indiquen diversos estudis científics realitzats a la zona. Aquesta àrea es troba inclosa a la Xarxa Natura 2000 LIC ESZZ16001 Sistema de canyons submarins occidentals del Golf de Lleó.

A principis dels anys 2000, aquesta zona va ser identificada com a la que tenia més densitat de dofí mular (Tursiops truncatus) al llarg de la costa catalana. En conjunt, ofereix un hàbitat important per la població de dofí mular del mediterrani. Aquesta espècie és de les més sensibles i vulnerables a la interacció pesquera, convertint-se en un problema ben documentat en el mediterrani català-balear.

L’any 2017 SUBMON va iniciar un projecte de treball conjunt amb els pescadors per avaluar l’estat de la població de dofins i el grau d’interacció pesquera amb la flota d’arrossegament de l’àrea d’estudi. Es van realitzar reunions a les confraries i enquestes als pescadors dels ports de Llançà, Port de la Selva i Roses; a més de tallers participatius per traslladar als pescadors la importància de la seva participació al projecte.

Gràcies al treball realitzat, es va comprovar que existeix una clara interacció entre la pesca d’arrossegament i les poblacions de dofí mular, sobretot durant la pesca de peix que es realitza més a prop de la costa. Els pescadors coincideixen que es poden veure dofins tot l’any però comenten que fa 50 anys que la població era major, encara que en els últims 4-5 anys han tornat a veure més dofins.

La bona resposta de treball col·laboratiu amb el sector pesquer permet que aquest any es segueixi amb la campanya incloent accions de treball directe amb les peixateries i el comerç de la zona. Especialment, l’objectiu es centra en la creació d’espais de participació conjunta amb el sector pesquer, l’administració local i autonòmica i el sector de consum (peixateries, productors de peix, etc. ) per trobar alternatives comuns que potenciïn la revalorització del producte de la zona que ajudi en la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de la zona del Cap de Creus.

Es durà a terme una campanya de sensibilització local per divulgar la importància del consum d’aquests productes pesquers que s’han pescat d’una manera responsable i amb bones pràctiques que minimitzen l’impacte sobre els cetacis. També es crearan espais de participació conjunta on es desenvoluparan tallers de participació, a més de realitzar proves pilot amb pescadors que implementen bones pràctiques.

Finalment es seguirà la campanya d’estudi del dofí mular a la zona amb metodologies de Foto-Identificació i estudiant la interacció pesquera existent, gràcies al programa de voluntariat ambiental amb el què es treballarà per formar voluntaris per participar en el projecte.

Share this post:
SubmonEL PROJECTE “DOFINS DE TRAMUNTANA” CONTINUA LA CAMPANYA AQUEST ANY.